Easymeeting AS

www.easymeeting.net/

KONTAKTPERSON
Stein Tore Øien
98289837

Easymeeting AS

Møter gjort enkelt!

Easymeeting as ble etablert i 2010 og har sitt utspring fra teknologimiljøet i Tromsø.

Vi har 14 entusiastiske ansatte som gjør alt for at kunden skal ha en god brukeropplevelse.
Easymeeting har sin største kundebase i Norge, men vi har også kunder i Danmark, Tyskland, Nederland, England, Spania, USA og Mexico.

Easymeeting har utviklet sin egen plattform for enkle og sikre videomøter.
Denne brukes i dag av kommuner, undervisningsaktører og bedrifter som verdsetter lokal support og brukervennlighet i særklasse.

Easymeeting har også lansert en serie av velferdsteknologi basert på vår egen skyplattform


Nattugla

Digitalt innsyn for de som passer på om natten

Helsekonsultasjon

Sikre og enkle videomøter mellom helsepersonell og pasienter

Amigo
Superenkle videomøter for eldre, med familie, venner og helsepersonell

Kontaktperson
Kristian Berg, Sykepleier, spesialist i e-helse
tlf. 411 44084 kristian@easymeeting.net


Arkiv