Innovasjonsprosjekt ga milliongevinster

03. okt. 2017

Innovasjonsprosjekt ga milliongevinster

Årets innovasjonsprosjekt er kåret. Oslo kommune utviklet gevinst på 3.7 millioner med IT fra Imatis.

Imatis lager programvareløsninger for klinisk samhandling og logistikk for helsesektoren. Bedriften gikk til topps i konkurransen Innovation Challenge som er et samarbeid mellom E24, StartupLab, Abelia, NHO, DigitalNorway og Foreningen for innovasjonselskaper i Norge (FIN).

– Vi tror at systemet til Imatis vil bidra til et gjennombrudd i Norge, fordi det har gitt lavere kostnader, bedre effektivitet og produktivitet for kundene innen helsesektoren, begrunner juryen ved Juryleder Daniel Ras-Vidal i Abelia/Fin.

Det er Oslo kommune Helseetaten ved Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) som har eid og drevet fram innovasjonsprosjektet. I tett samarbeid med SINTEF Digital og Imatis har de identifisert flaskehalsene i egen drift, utviklet nye arbeidsprosesser med ny organisering og designet og utviklet nye digitale arbeidsflater for de ansatte. SINTEF har også dokumentert gevinstene fra prosjektet: Bedre informasjonsflyt, bedre kommunikasjon, mer effektiv organisering og mer fornøyde ansatte, samt en effektiviseringsgevinst på 3,7 MNOK.

–Gevinstene kommer ikke av seg selv; å endre arbeidsprosesser og organisering er hardt arbeid. Vi hadde ikke fått dette til uten våre partnere. Spesielt metodekompetansen til SINTEF har vært avgjørende. Vi hadde heller aldri vært her vi er i dag om ikke teknologien hadde vært så lett å endre på. De arbeidsflatene vi endte opp med, som vi har designet og konfigurert selv, ser helt annerledes ut enn de vi startet med, sier direktør Trond Trondsen. Han har ansvar for Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) ved Aker sykehus hvor prosjektet har vært gjennomført.

- Det unike med Imatis er fleksibiliteten. Løsningene kan benyttes både av sykehus og kommuner, både i det norske og internasjonale markedet. Vi kaller det lettvekts-IKT, sier Morten Andresen, CEO og grunder av Imatis.

Infobox 1: Innovation Challenge

Infobox 2: Innovasjonsprosjektet SamKAD

  • Innovasjonsprosjekt i Oslo kommune Helseetaten fra 2014-2017 støttet av Regionalt Forskningsfond.
  • Prosjektpartnere: Oslo kommune Helseetaten, SINTEF Digital, Imatis, Csam Health, Bærum kommune og Høyskolen i Oslo og Akershus.
  • Prosjektets mål: økt kvalitet, bedre ressursutnyttelse og bedre pasientopplevelse ved Kommunal Akutt Døgnenhet på Aker sykehus gjennom organisasjonsutviking og bruk av digitale samhandlingsløsninger.


Arkiv