Decon-X bekrefter desinfeksjonsrobotens effektivitet i NorTrials-Prosjekt

Selskap: Decon-X

Nettside: https://deconx.com/

Professor Magnar Bjørås(t.v.) og stipendiat Erlend Ravlo klargjør for testing. Foto: Gunnar Gjeldnes

Decon-X bekrefter desinfeksjonsrobotens effektivitet i NorTrials-Prosjekt

Decon-X, en norsk gründerbedrift, har dokumentert effekten av sin desinfeksjonsrobot gjennom NorTrials-prosjektet, et samarbeid med NTNU og St. Olavs hospital, som styrker deres posisjon i global smittevernindustri.

Samspill med NorTrials styrker dokumentasjonen

NorTrials, et initiativ for å fremme samarbeid mellom legemiddel-/medisinsk utstyrsindustri og norske utprøvermiljøer, har spilt en nøkkelrolle i dokumentasjonen av Decon-X sin desinfeksjonsrobot. Med sin Feasibility Portal fungerer NorTrials som en sentral hub for bedrifter som Decon-X, og videresender forespørsler til relevante sykehus og forskningsinstitusjoner. Dette samarbeidet er spesielt fruktbart for Decon-X, som har henvendt seg til NorTrials med mål om å oppnå anerkjennelse for deres teknologi både i Norge og internasjonalt.

Gjennombrudd i desinfiseringsmetode

St. Olavs hospital i Trondheim, som har et nasjonalt ansvar for koordinering av utvikling og testing av medisinsk utstyr, har vært sentral i prosessen. Decon-X har i samarbeid med NTNU og Fremtidens-Operasjonsrom (FOR) fått testet sin teknologi i henhold til den strenge EN17272 standarden, som vurderer effektiviteten av luftbårne desinfiseringsmetoder. Roboten, produsert i Hønefoss, representerer en innovativ tilnærming til smittevern ved å fylle rommet med en tørr desinfiseringståke av hydrogenperoksid. Teknologien tillater også kontinuerlig overvåkning av desinfiseringsprosessen via nett, og genererer automatiske rapporter for brukerne.

Samarbeid og innovasjon i norsk helseindustri

Dette prosjektet er et eksempel på hvordan norsk innovasjon og forskning kan møte globale standarder og utfordringer. Professor Magnar Bjørås ved NTNU har utviklet en ny metode for å kvantitere adenovirus, en nøkkelfaktor i å oppfylle de nye kravene i EN17272 standarden. Decon-X, med en bred portefølje av norske samarbeidspartnere som Nofima, NMBU, og TOPRO, understreker betydningen av nasjonale samarbeid. Deres stolthet i å fortsette utviklingen og produksjonen i Norge, kombinert med samarbeid med St. Olavs hospital, NorTrials MU og NTNU, markerer et viktig skritt i kampen mot smitte og infeksjoner på et globalt plan.

Om Decon-X

Som en ledene aktør innen automatisert smittevern, arbeider Decon-X International tett med helseinstitusjoner som prioriterer smittevern. Deres automatiserte løsning brukes daglig i hele Europa, og bygger på flere års forskning og utvikling i Norge. Med en enkel brukeropplevelse og et dedikert ekspert-team, bidrar Decon-X betydelig til smitteforebygging i helsenæringen.

Innholdet i denne artikkelen er hentet fra St. Olavs Hospitals nettside og Decon-X.

Arkiv