HealthSum anerkjent i internasjonal kåring

Styreleder Nigel Green og administrerende direktør Fredrik Lindberg fra utdeling av årets Helsegründer i 2023. Foto: Eirik Waula

HealthSum anerkjent i internasjonal kåring

HealthSum, et norsk oppstartselskap, har nylig blitt anerkjent som en av de topp 10 mest innflytelsesrike big data og analytikk-startups innen helse i 2023.

Helseteknologi i fremmarsj: HealthSum i fokus

HealthSum, et norsk oppstartselskap i MedTech-rommet, har gjort betydelige fremskritt i helseindustrien. De er nylig kåret til en av de topp 10 mest innflytelsesrike big data og analytikk-startups innen helse i 2023. Dette markerer et betydelig skritt fremover for selskapet i en industri som stadig leter etter innovative løsninger.

Innovativ tilnærming til elektroniske helsejournaler

HealthSum har utviklet en banebrytende plattform for elektroniske helsejournaler (EHR) basert på distribuert hovedboksteknologi (DLT). Dette gjør det mulig for pasienter å eie og kontrollere tilgangen til deres egne helseopplysninger. Plattformen, drevet av Kubernetes, er kontinuerlig og skalerbar, og sørger for oppdateringer av pasientdata i sanntid. Dette representerer en endring i hvordan helseopplysninger håndteres, med potensial til å transformere hele helsesektoren.

Årets helsegründer 2023

I tillegg til sin anerkjennelse fra StartUs Insights, ble HealthSum også hedret som Årets Helsegründer under Helseteknologikonferansen 2023. Denne prisen ble tildelt for deres modige tilnærming til å utfordre det eksisterende og peke på løsninger som kan skape nye og bedre muligheter for pasienter over hele verden. Dette er en bekreftelse på selskapets evne til å tenke stort og innovativt innen helseteknologi.

Fremtidens helseteknologi: Hva betyr dette for pasientene?

HealthSum representerer en ny æra innen helseteknologi, hvor pasientene gis større kontroll og eierskap til deres egne helsedata. Dette er ikke bare viktig for effektivisering og forbedring av helseomsorgen, men også for å fremme medisinsk forskning og utvikling. Gjennom HealthSums plattform kan pasienter bidra til forskning ved å dele sine data, noe som igjen kan føre til bedre behandlinger og forståelse av ulike helsetilstander.

Arkiv