Prioriterer sikkerhet for å ruste bedriften mot datatrusler

Alvhild Skjelvik - NTNU, Frode Beckmann Nilsen og Louise Nylén – Dignio, Marit Hagland - NSCL

Prioriterer sikkerhet for å ruste bedriften mot datatrusler

I likhet med aktører som Dignio, bør alle helsebedrifter ta sikkerhet på alvor og forberede seg på datatrusler.

I den digitale tidsalderen har helsebedrifter blitt avhengige av avansert teknologi for å forbedre pasientomsorgen, effektivisere driften og lagre sensitive pasientdata. Dessverre har denne avhengigheten også gjort dem til attraktive mål for dataangrep. Derfor er det av største viktighet for helsebedrifter å øve og forberede seg på dataangrep. Her er noen av hovedårsakene til hvorfor dette er så viktig.

Pasientdataens sårbarhet

Pasientdata inneholder personlige opplysninger, medisinsk historie og andre sensitive detaljer. Denne informasjonen kan være attraktiv for kriminelle, som kan misbruke den eller selge den på det svarte markedet. Det er derfor avgjørende å forberede seg på dataangrep for å beskytte pasientenes personvern og sikkerhet.

Angrepene blir stadig mer avanserte og vanskeligere å avdekke. Kriminelle bruker sofistikerte metoder som phishing, ransomware, og zero-day sårbarheter for å trenge inn i systemer. Det er viktig at helsebedrifter holder seg oppdatert på det skiftende trussellandskapet og sørger for kontinuerlig opplæring av sitt personale.

Pasientdata kan være verdifullt for kriminelle. Det inkluderer personlige opplysninger, medisinsk historikk og sensitive opplysninger som kan misbrukes. Dette gjør helsebedrifter til fristende mål for datakriminelle som ønsker å stjele eller selge denne informasjonen på det svarte markedet. Å forberede seg på dataangrep er derfor avgjørende for å beskytte pasientenes personvern og sikkerhet.

Dataangrep blir stadig mer sofistikerte og vanskelige å oppdage. Angripere bruker avanserte metoder som phishing, ransomware og zero-day sårbarheter for å trenge inn i nettverk og systemer. Helsebedrifter må følge med på den stadig skiftende trussellandskapet og være i stand til å motstå og oppdage slike angrep. Dette krever regelmessig opplæring og øvelser for personalet, helst årlig.

Betydningen av beredskap

Å være forberedt på dataangrep handler ikke bare om forebygging, men også effektiv respons. Dette innebærer å ha en solid nødplan for å gjenopprette tjenester raskt og minimere nedetid. Øvelser kan hjelpe med å teste disse nødplanene og identifisere områder som trenger forbedring.

Det er det viktig at bedrifter som Dignio går foran og viser vei. Sammen med oss i Norwegian Smart Care Lab har de i høst gjennomført en beredskapsøvelse. De tar truslene på alvor før de er relle og planlegger for opplæring av personalet, investering i sikkerhetsløsninger, utvikling av nødplaner og planlegger for regelmessige øvelser for å teste beredskapen. Ved å ta denne proaktive tilnærmingen kan de bidra til å sikre pasientenes personvern, opprettholde sitt omdømme og overholde lovene og forskriftene som regulerer deres virksomhet.

Testen ble gjennomført som en beredskapsøvelse i samarbeid med Alvhild Skjelvik fra NTNU, der bedriftens lederteam skulle øve på å sette krisestab og opprettholde drift under et tenkt angrep. Øvelsen ble skreddersydd for bedriften slik at angrepet virket mest mulig realistisk.

CTO i Dignio, Frode Beckmann Nilsen uttaler etter testen: «Det er viktig å være forberedt og ha gode strategier for å håndtere alvorlige cyberangrep. Vi i Dignio er opptatt av å ha reelle og robuste beredskapsøvelser hvor ansatte får trene på å slike krisesituasjoner»

Bli med i nettverket

Nå lanserer vi i Norwegian Smart Care Cluster et eget nettverk for bedrifter som kunne tenke seg å gjøre som Dignio og sette fokus på beredskap for å være bedre forberedt på trusselbildet. Meld din interesse til Sahra – Sahra@valide.no om du er interessert i å ta del i dette nettverket.

Hvordan oppfører vi oss på internett?

Alvhild Skjelvik er forsker ved NTNU og nå lurer hun på om du har tid til å svare på en kort spørreundersøkelse

https://nettskjema.no/a/360090#/page/1

Arkiv