Arbeidsverksted søker løsninger for livet med kreft

Kari Øritsland noterer underveis

Arbeidsverksted søker løsninger for livet med kreft

Vestlandets arbeidsverksted samler krefter for å forbedre kreftomsorgen. Innovasjon og samarbeid står sentralt for å møte kreftpasienters behov.

Med utgangspunktet i Kreftforeningen sin brukerundersøkelse og hva kreftpasientene og pårørende synes om overgangen mellom sykehus og hjem, inviterte NSCC Vestland og Kreftforeningen til arbeidsverksted på EITRI medisinske inkubator. 82 % er ikke fornøyd med overgangen mellom sykehus og hjem ifølge Kreftforeningens brukerpanel. Hva kan vi gjøre sammen for å bedre livskvaliteten? Hva kan vi gjøre for å bidra til en bedre arbeidsdag for de ansatte både på sykehuset og i kommunen? Hvordan kan vi digitalisere det etterlengtede «Pakkeforløp hjem»?

Felles initiativer for kreftomsorg i et samlet økosystem


Kari Øritsland NSCC satte tonen for dagen i del 1 med å vise frem arbeidet som hele fagmiljøet i Norge stiller seg bak; mobilisering til samfunnsoppdraget mot kreft. NSCC er engasjert inn i Cancer Mission HUB Norway, og vi ønsker å sette særlig fokus på fasen «Leve med» ute i kommunene der folk lever sine liv. Hva kan vår region komme opp med av gode initaitiv, når vi samler hele økosystemet? Kari viste oss finansieringsmuligheter på veien til europeiske utlysninger. Hva kan vi samle oss om å jobbe mot?

I del 2 fikk vi høre 7 korte innlegg fra vår region, gode prosjekt og initiativ som allerede er i gang, og vi som gruppe kan bygge videre på. Ett av innlegga handla om Haukeland universitetssjukehus sitt viktige arbeid med å bli sertifisert som #Comprehensive Cancer Center. Målet med det er å skape en helhetlig kreftomsorg som inkluderer kreftforskning, behandling og utdanning , og få forskning og innovasjon fullstendig integrert i pasientforløpene. For å oppnå denne statusen, er det en del krav som må fylles. Da det ble forskningsleder Kirsten H. H. N. Bolstad sin tur til å snakke uttalte hun; «skulle tro jeg hadde bestilt disse innleggene, initiativene krysser av mange av kravene som stilles et slikt senter. Vi er så glade for å være med her fra første stund!». Gevinstene de mener vil hentes ut er blant annet bedre pasientflyt også ut i kommunene, bedre samarbeid på tvers, og bredere deltakelse i sentrale, internasjonale forskningspolitiske fora der forskningsstrategi og innspill til EU og andre store aktører bestemmes.

Håvard Lægreid i NSCC medlem Digital Tvilling AS, illustrerte denne bolken slik:

Arbeidsverksted – med liv og lyst

Det var med stor glød, alle de over 45 deltakerne fikk sette seg sammen i grupper. Vi blandet alle godt, for å få andre sine faglige perspektiv og nyttige erfaringer delt. En viktig del av dagens arbeidsverksted var å bli bedre kjent på tvers, og Kari Øritsland som som gikk rundt og observerte gruppene, kunne melde om høyt engasjement for å svare på dagens spørsmål.

Noen hovedfunn vi drar ut av arbeidsverkstedet i Vestland:

  • Deling av helsedata er en fanesak for mange som står med skoene på – dette er ønsket. Bruk dataene til å gi oss bedre livskvalitet!
  • Demokratisering av informasjonen – vi må kunne dele data på tvers, ja – på en trygg måte, men få det til å skje!
  • Pakkeforløp hjem må digitaliseres – la oss bruke denne muligheten. NSCC har mange medlemsbedrifter som kan være en del av løsningen!
  • Rehabilitering – vanskelig å få oversikt for alle
  • Tjenesteinnovasjon + teknologi = økt bærekraft i forhold til fremtidens utfordringer– nye samarbeid på plass til å bidra, framtida er jo her nå allerede… vi får ikke flere ansatte, vi må jobbe smartere og bruke de «automagiske løsningene» som faktisk finnes (kunne flere av medlemsbedriftene som deltok fortelle!)
  • Folk var glade for arenaen & folk er åpne!
Fornøyde arrangører fra NSCC Vestland og VIS/EITRI; fra venstre Kari Øritsland, Christian Alnes og Tone Skår


Oppsummering og veien videre

Geir Vangsnes, distriktsleder for Kreftforeningen Vestland, oppsummerte dagen slik: «Veldig inspirerende å møtes på tvers med ulike perspektiv og initiativ hvor alle ønsker å finne løsninger for et bedre liv med kreft for dem som rammes. Samarbeid og deling gir oss tro på nye og smarte muligheter for å støtte en stadig større gruppe med kreftpasienter.»

Kari og Tone vil også veldig gjerne takke Bergen Kommune sin næringsavdeling for å bidra med prosjektmidler til å gjennomføre denne mobiliseringen, og gleder oss til å ta initivet videre i sammen med hele økosystemet i Vestland.

Hva skjer videre?

Nasjonalt:

Arkiv