event

Workshop

23

januar 2024

Leve bedre med kreft - arbeidsverksted med Agdermiljøet til samfunnsoppdraget på kreft

Hva synes kreftpasientene og pårørende om overgangen mellom sykehus og hjem? Hva kan vi gjøre sammen for bedre livskvalitet?

Formål er å samle viktige interessenter i Agder regionen for å mobilisere til samfunnsoppdraget på kreft, med fokus på "Leve bedre med kreft". For å lykkes i EUs samfunnsoppdrag på kreft må forskningsmiljøer, myndigheter, næringsliv, brukerorganisasjoner og helseforetak samarbeide om å finne gode løsninger.


Arrangør: Norwegian Smart Care Cluster avd. Agder og nasjonalt, i tett samarbeid med Kreftforeningen og Cancer Mission Hub Norge.

Ønsket utkomme: Vi ønsker å finne et felles utfordringsbilde. Hvordan kan vi i Agder samarbeide om relevante prosjekt med søkelys på å leve bedre med kreft? Hva er relevante utviklingsområder i overgangen fra sykehus til kommune? Hva vet vi? Hva er mulighetsrommet? Vi ønsker å få til samarbeid om relevante prosjekter både på kort og lenger sikt.

Sted: Kreftforeningens lokaler i Dronningens gate 2a, 4610 Kristiansand


Program (kan bli mindre endringer):

11.30 Velkommen & lunsj
Del 1 Hvorfor mobilisere? Behov og finansieringsmuligheter

 • Velkommen med initiativtaker NSCC – Kari Øritsland
 • Kreftpasientenes behov - Kreftforeningen presenterer innsikt – Geir Osmund Wehus, Distriktsleder Kreftforeningen
 • EU Cancer Mission og Cancer Mission Hub Norway – Kari Øritsland, NSCC
 • EU rådgiveren vår - hva kan jeg hjelpe med? - Sergio Ferreira, Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health tech
 • EU4health – hilsen fra Irene Olaussen, Helsedirektoratet


Del 2 Introduksjon til “Leve bedre med kreft” satsing, ved ulike aktører i vår region (titler kan bli endret)

 • "Livet med og etter kreft; fra pasient- og pårørende perspektiv"
  Andreas Vikhals og Marianne Smith
 • "LETSGO-studien - hvordan øke helsekompetansen etter kreftbehandling?"
  Ingvild Vistad, Seksjonsoverlege PhD Kvinneklinikken, Sørlandet sykehus Kristiansand & Professor II, Universitetet i Oslo
 • "Er det bare å gi pasientene et treningsprogram så ordner de resten selv?"
  Sveinung Berntsen; Professor, Ph.D, UIA, fakultet for helse og idrettsvitenskap
 • "Helsefelleskap i Agder: Pakkeforløp hjem - fra pilot til å ta i bruk? Kan teknologien hjelpe?" Ivan Olsen, Sørlandet sykehus
 • "Pakkeforløp hjem - hvilke behov ønsker vi å løfte frem fra livet i kommunene?" Kreftkoordinatorene Signe Telhaug (Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle og Åseral kommune), Kirsti Mushom Friis (Lindesnes kommune) og Reidun Abelsæth (Kristiansand kommune) reflekterer
 • EU prosjekt i Norge & Sykehuset i Telemark: "MyPath", Dag Ausen, DNV Imatis
 • Styrka oppfølging av kreftpasientar gjennom digitale helsetenester i helse vest regionen, Geir Granerud, Helse Bergen HF


Del 3 Gruppearbeid

 • Intro til gruppearbeid – v/ Kari Øritsland, Norwegian Smart Care Cluster
 • Gruppearbeid med innspill til mulighetsrom og finansiering
 • Presentasjonsrunde frå arbeidet
 • Diskusjon/refleksjon - hvor vil vi? Konklusjon - plan for oppfølging
 • 15.45 Takk for i dag

Tenker du på en kollega eller samarbeidspartner du tror vil ha interesse?
Påmelding helst innen 15. januar (slik at vi kan bestille nok mat og lage gode, tverrfaglige grupper) - SE UNDER

Velkommen, vi gler oss!


Med vennlig hilsen

Kari Øritsland
Prosjektleder «Leve bedre med kreft» i NSCC
&

Tor Åge Fjukstad
Avdelingsleder Agder
Norwegian Smart Care Cluster


Til informasjon:

Arkiv