Kari Øritsland

Senior forretningsutvikler NSCC Vestland

Kari Øritsland er en prosjektressurs i NSCC Vestland, hvor hun jobber med å mobilisere konsortier som styrker verdikjeder og løser samfunnsfloker. Prosjektengasjementet i NSCC kombinerer hun med stillingen som senior forretningsutvikler i VIS Bergen. Med 15 års gründererfaring, og som initiativtaker og pådriver i utvikling av designklyngen, er hun godt skodd for å bidra til å løfte prosjekter i NSCC videre.

Arkiv