Norsk innovasjon revolusjonerer trykksårbehandling

Tidewave-madrassen: En norsk innovasjon i kampen mot trykksår. Foto: Line Owren

Norsk innovasjon revolusjonerer trykksårbehandling

Norsk innovasjon fra Tidewave viser lovende resultater i klinisk studie ved Sunnaas sykehus, med potensial til å forbedre livskvaliteten for pasienter gjennom forebygging og behandling av trykksår.

Forebygging som nøkkel til bærekraftig helse

Tidewave, en norsk helseteknologibedrift, har introdusert en revolusjonerende madrass som representerer et betydelig skritt fremover i behandlingen av trykksår. Denne innovative løsningen er designet ikke bare for å forebygge trykksår, men også for å behandle eksisterende tilfeller. Dens unike trykkfordelingsegenskaper lover lengre hjemmeboende tid for pasienter, redusert smerte, og færre forstyrrelser, spesielt viktig i en tid hvor helsebudsjetter er stramme og befolkningen blir eldre.

Utfordringen med tradisjonell praksis

Tradisjonelt har behandling av trykksår vært utfordrende både for pasienter og helsepersonell. Overlege Ingebjørg Irgens fra Sunnaas Sykehus forklarer problemet med dagens mest brukte metode:

"I dag finnes det mange løsninger på markedet, men det er fortsatt den tradisjonelle metoden som blir brukt mest; manuell stillingsendring. Manuell stillingsendring betyr tunge løft for sykepleiere, ukomfortable stillinger, vridninger og rotasjon av ryggsøylen og ikke minst forstyrret søvn for pasienten." Dette understreker behovet for nye, innovative løsninger som Tidewave-madrassen.

Overlege Ingebjørg Irgens. Foto: Sunnaas sykehus HF

Klinisk bekreftelse fra Sunnaas

Den nylig fullførte kliniske studien ved Sunnaas sykehus HF har bekreftet Tidewave-madrassens unike egenskaper og dens potensiale i å forandre måten trykksår behandles på. Bjørn Lorentzen, daglig leder i Tidewave Medical, uttrykker sin tilfredshet med studiens resultater: "Det er en milepæl for oss at Sunnaas har gjennomført en klinisk utprøvingsstudie av madrassen da dette er noe som flere etterspør." Dette er et viktig skritt mot bredere aksept og anvendelse av madrassen i helsevesenet.

Med nesten én av ti pasienter som utvikler trykksår under sykehusopphold, representerer Tidewave-madrassen en viktig innovasjon i helsevesenets kamp mot disse smertefulle og ofte forhindrede tilstandene. Ved å automatisere stillingsendring og forbedre trykkfordeling, kan madrassen bidra til å redusere belastningen på både pasienter og helsepersonell.

CEO i Tidewave, Bjørn S Lortentzen. Foto: Line Owren

Sunnaas' rolle i helseinnovasjon

Sunnaas sykehus HF har vært en nøkkelspiller i å bringe innovative løsninger til helsefeltet. Gjennom deres tette samarbeid med næringslivet, spiller de en viktig rolle i utviklingen og testingen av nye produkter og teknologier. Samarbeidet med Tidewave er et fremragende eksempel på hvordan slike partnerskap kan føre til betydelige fremskritt i helseomsorgen.

Studiens resultater og fremtidsutsikter

Studiens resultater viser at Tidewave-madrassen tilbyr betydelige fordeler sammenlignet med konvensjonelle dynamiske luftmadrasser. Den forbedrede trykkfordelingen gir potensielt stor nytte for personer som trenger å tilbringe lange perioder i sengen og for de som er mer utsatt for trykksår. Disse funnene understreker madrassens potensial til å lette på belastningen i helse- og omsorgssektoren og bidra til å møte fremtidige utfordringer.

Arkiv