Motitech – Et tiår med omsorg og nyskaping

Jon Ingar Kjenes, gründer (til høyre), og Torbjørn Langeland, CEO, presenterer reisen og utviklingen av Motiview gjennom de siste ti årene. Foto: Motitech

Motitech – Et tiår med omsorg og nyskaping

Motitech feirer 10 år med innovasjon i helse-teknologi og omsorg for eldre, spredt over 11 land. Jubileet markerer et betydelig skritt i selskapets historie.

Fra Bergen til global påvirkning

Startet i Bergen for å motivere sykehjemsbeboere til økt fysisk aktivitet, har Motitech utvidet sitt virke til 11 land, og betjener nå 18.000 eldre og personer med demens. Denne betydelige veksten reflekterer selskapets evne til å tilpasse og utvide sin teknologi for å møte behovene til en mangfoldig og global brukergruppe.

Teknologi som beriker liv

Kjernen i Motitechs suksess er deres app, Motiview, som tilbyr et bibliotek av filmer designet for å stimulere både fysisk og mental aktivitet. Disse filmene, som tar brukerne med på “virtuelle” sykkelturer gjennom kjente og nye omgivelser, har vist seg å være et viktig verktøy for å forbedre livskvaliteten til eldre, også de med demens.

Bildet viser hvordan Motiview filmene kombineres med fysisk utstyr for å fremme helse og aktivitet blant eldre. Foto: Motitech

En feiring av langvarige samarbeid

Motitechs 10-årsjubileum inkluderte bidrag fra en rekke samarbeidspartnere, inkludert Ferd Sosiale Entreprenører, Innovasjon Norge og Norwegian Smart Care Cluster. Arild Kristensen, daglig leder i NSCC, uttrykte sin anerkjennelse: "Gratulerer så mye med jubileet. Dere har stått i stormen i 10 år og er en inspirasjon for mange selskap som kommer etter dere. Vi er veldig glade for deres engasjement hos oss over mange år, og for deres raushet i å dele erfaring med andre. Lykke til med de neste 10!"

Fremtiden: Nye muligheter for Motitech

Med ti år bak seg og et solid fundament, ser Motitech frem mot nye muligheter. Selskapets historie demonstrerer hvordan innovativ teknologi kan forbedre eldre og demensrammedes liv, og understreker viktigheten av samarbeid på tvers av ulike sektorer for å skape varige forandringer.

For mer informasjon, se Avisa Nordhordlands omfattende dekning av Motitechs 10-årsjubileum.

Arkiv