Motitech AS

www.motitech.no/

Motitech AS

Motiview er et motivasjonsverktøy som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet

Ved hjelp av levende bilder og lyd kan brukeren dra på sykkeltur i kjente omgivelser og barndomsminner. For et raskt inntrykk av hva MOTiview er vil vi anbefale å se TV 2 reportasje fra Bergen kommune. MOTiview består av en fremvisningsenhet med motivasjonsfilmer, som kombineres med eksempelvis en brukertilpasset ergometersykkel.

Fremvisningsenheten gir tilgang til et nordisk filmbibliotek som er i kontinuerlig utvikling. Filmene inneholder elementer som gir høy gjenkjennelsesverdi, og produseres etter ønsker og innspill fra kunder. Filmene har individuelt tilpassede lydspor som bidrar til å gjøre opplevelsen komplett. Motiview vekker minner til live og gir inspirasjon gjennom sanseinntrykk fra kjente miljøer. Dette er spesielt viktig for å sikre god helse og velvære hos mennesker med demens.

Hjelper til:

§   Bedre mobilitet

§   Reduksjon i fallforekomst

§   Raskere rehabilitering

§   Økt matlyst

§   Reduksjon av overvekt

§   Reduksjon i utagerende adferd

§   Reduksjon i psykofarmaka

§   Bedre søvn

§   Mindre smerter

§   Bedre trivsel

§   Minnefremkalling


For mer informasjon om MOTiview, samt brukerhistorier, se
www.motitech.no og Facebook.


Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo