Motitech AS

www.motitech.no/

KONTAKTPERSON
Torbjørn Langeland


Motitech AS

Motiview er et motivasjonsverktøy som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet

Ved hjelp av levende bilder og lyd kan brukeren dra på sykkeltur i kjente omgivelser og barndomsminner. For et raskt inntrykk av hva MOTiview er vil vi anbefale å se TV 2 reportasje fra Bergen kommune. MOTiview består av en fremvisningsenhet med motivasjonsfilmer, som kombineres med eksempelvis en brukertilpasset ergometersykkel.

Fremvisningsenheten gir tilgang til et nordisk filmbibliotek som er i kontinuerlig utvikling. Filmene inneholder elementer som gir høy gjenkjennelsesverdi, og produseres etter ønsker og innspill fra kunder. Filmene har individuelt tilpassede lydspor som bidrar til å gjøre opplevelsen komplett. Motiview vekker minner til live og gir inspirasjon gjennom sanseinntrykk fra kjente miljøer. Dette er spesielt viktig for å sikre god helse og velvære hos mennesker med demens.

Hjelper til:

§ Bedre mobilitet

§ Reduksjon i fallforekomst

§ Raskere rehabilitering

§ Økt matlyst

§ Reduksjon av overvekt

§ Reduksjon i utagerende adferd

§ Reduksjon i psykofarmaka

§ Bedre søvn

§ Mindre smerter

§ Bedre trivsel

§ Minnefremkalling


For mer informasjon om MOTiview, samt brukerhistorier, se
www.motitech.no og Facebook.


TRIM:

Med Motiview kan eldre sykle seg gjennom barndomsminner

Det skal ikke mer til enn en skjerm og spesialtilpasset sykkel. Plutselig får eldre mennesker følelsen av å sykle i gatene de vokste opp og utforske stedene de pleide å leke som barn. Motiview gir de eldre både trim og trivsel.

Hovedbilde

Arkiv