Mode Sensors AS

www.modesensors.com/

Mode Sensors AS

Vi utvikler et armbånd som kontinuerlig overvåker væskebalansen

For å løse dehydreringsproblematikken hos eldre utvikler Mode Sensors et armbånd som kontinuerlig overvåker væskebalansen til brukeren uten å være i kontakt med blodet. 

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo