Mode Sensors AS

Mode Sensors AS

Vi utvikler et armbånd som kontinuerlig overvåker væskebalansen

For å løse dehydreringsproblematikken hos eldre utvikler Mode Sensors et armbånd som kontinuerlig overvåker væskebalansen til brukeren uten å være i kontakt med blodet.