Vanadis Velferd

Vanadis Velferd

Vi skal etablere, eie, selge, leie ut og drifte ulike boligkonsepter som gjør det enklere å bli boende hjemme lengre for ulike brukere. Vi skal også drive med hjemmebaserte tjenester, herunder hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

For mer informasjon, kontakt: 

Arve Kambe
Prosjektleder
Mobil: 95 08 56 49
E-post: arve.kambe@vanadis.no

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo