"Vi skal ikke konkurrere med kommunene; vi skal være et supplement. Vi stiller oss som nr 2 i køen."
- Arve Kambe, prosjektleder Vanadis Velferd AS
Vis fakta

FAKTA

Selskap: Vanadis Velferd AS

Etablert: 28.juni 2017

Gründer: Eli Sævareid (styreleder).

Produkt: Private omsorgstjenester, BPA, bygging og drift av seniorboliger

Medieomtale:

Dagens Næringsliv: 25.11.17: Hun har flest styreverv i landet

Haugesund Avis 14.11.17: Kambe og Sævareid går for privat helse og omsorg

Web: Vanadisvelferd.no

Nyttige lenker:

Lenker: https://vanadisvelferd.no/

http://www.trygghjemme.no/

https://www.hjemmebest.no/

https://www.seniorstotten.no/

http://www.solitun.com/

Konsernbyggeren innen omsorgstjenester

Arve Kambe har avsluttet et travelt liv som stortingsrepresentant, men haugesunderen er ikke ferdig med å gjøre samfunnstjeneste. – Det er så himla gøy å etablere arbeidsplasser og samtidig gjøre noe samfunnsnyttig, sier Kambe.

Vanadis Velferd AS utvikler seg i hurtig tempo til å bli et konsern innen private omsorgstjenester.

Etter mange år i lokal- og fylkespolitikken, samt åtte år på Stortinget for Høyre, var det mange i det rogalandske næringslivet som hadde jobbtilbud til 44-åringen. Men da Eli Sævareid (60) ønsket Kambe som prosjektleder i nyetablerte Vanadis Velferd, så sa Kambe ja umiddelbart.

-Eli og mannen hennes Sigurd Aase startet og drev Trygge Barnehager fra 1987, jeg kom med i selskapet i år 2000. Hun er en solid og fremtidsrettet dame med kapital i ryggen. Da hun var pionér i barnehagesektoren var hun småbarnsmor. Nå er hun bestemor og kaster seg inn i neste fase av omsorgstjenester. Motivasjonen min for å skape noe nytt, sammen med Eli, er helt på topp, sier Kambe.

Kinderegg av omsorgstjenester
Og duoen har ikke lagt på latsiden. Vanadis Velferd AS kjøper selskaper som driver innen segmentet private omsorgstjenester både i øst og vest og på Sørlandet med.

-Vi skal gjøre tre ting. For det første lager vi et privat tilbud for hjemmebaserte tjenester. Det er både tjenester levert av hjemmesykepleien, men hovedsakelig innen hjemmehjelpstjenester og praktisk bistand, sier Kambe.

For det andre bygger Vanadis Velferd opp tjenester for «Brukerstyrt personlig assistanse» (BPA).

Deres tredje forretningskonsept mener de er svært framtidsrettet, samtidig som de skrur tiden tilbake for å finne løsningen.

-1. juni 2018 kjøpte vil gamle Solitun i Moss; et 50 år gammelt klassisk alderspensjonat. Alderspensjonatene forsvant da kommunene gikk over til å bygge og drive sykehjem og å tilby hjemmebasert omsorg i stor stil. Det offentlige vil og må nok i framtiden også konsentrere seg om de sykeste eldre. Vi ser derfor en mulighet til å skape et seniorbotilbud tuftene på et savnet tilbud, sier Kambe, som planlegger lignende boligkonsept som Solitun i andre byer.

ALDERSPENSJONAT: Solitun i Moss er bygget som et alderspensjonat for 50 år siden, og nå reintroduserer Vanadis Velferd AS denne type botilbud i Moss og i flere andre byer. (Foto: Solitun.no)


Kommunal eller privat oppgave?
Det har vist seg til nå å være krevende for private aktører i omsorgstjenestebransjen å finne betalingsvilje og å sikre lønnsomhet uten avtaler med kommunene.

-Hvordan skal dere klare det?

-Foreløpig starter vi helt privat. Vi er klar over at det er en forventning i befolkningen om at kommunene skal gjøre det meste for oss, nesten gratis, når vi bli pensjonister og eldre. Vel, det er det ingen kommuner som kan. Syke og eldre med stort hjelpebehov blir bare flere, og behovene mer komplekse, og kommunene tvinges til å legge egenandeler på tjenestene sine. Vi skal ikke konkurrere med kommunene; vi skal være et supplement. Vi stiller oss som nr 2 i køen. Dersom de eldre selv eller familiene deres mener at det trengs mer hjelp eller en type assistanse som kommunene ikke tilbyr, så skal vi være der, sier Kambe.

Kjøper seg størst i Norge
Seniorstøtten AS er den største og eldste, norske aktøren innen privat, hjemmebasert omsorg. 21.desember 2018 signerte Vanadis Velferd AS kjøpskontrakten med selskapet. Det gir dem innpass i de største byene og tettstedene i Norge. Seniorstøtten har hovedkontor i Oslo og lokalkontor i Asker, Bærum, Drammen, Ullensaker, Tønsberg, Kristiansand, Bergen og Stavanger.

Vanadis Velferd har videre kjøpt selskapet «Trygg Hjemme AS», som er Sørlandets største aktør innen privat omsorg, og i høst kjøpte de også selskapet «HjemmeBest personlig assistanse» som i dag jobber i 80 kommuner med tilbud innen personlig assistanse.

Kambe legger ikke skjul på at det haugesundbaserte selskapet har nasjonale ambisjoner.

-Inntil videre driver vi tilbudene slik de er rigget i dag, men vi har ambisjoner om å utvide tilbudene og vokse ytterligere som selskap i Norge. Vi blir en stor arbeidsgiver og en stor leverandør av daglig omsorg. Vi holder på å finne veien videre, sier Kambe.

-Blir dette omsorgstjenester for de rike eldre?

-Vi ser mulighet for samarbeid med kommuner, og gjør det allerede, med kommuner i Rogaland som har innført fritt brukervalg. Det betyr at de som får vedtak om hjemmetjenester i Stavanger kan velge mellom flere aktører. Du betaler det samme, uansett hvem som leverer tjenesten, sier Kambe, som sier at regjeringen i Granavold-erklæringen understreker at flere kommuner må tilby fritt brukervalg.

-Det er politisk flertall på Stortinget for dette. Fritt brukervalg er verken konkurranseutsetting eller privatisering. Det er begge deler. Kommunene stiller krav til arbeidsvilkår og kvalitet på tjenestene, sier han.

Kambe mener at både den private og offentlige økonomien tilsier at private i framtiden til byr og leverer omsorgstjenester. Det synes han er positivt:

-Monopol på viktige tjenester vil over tid gi dårligere service. For tjenestene og brukerne er det sunt med konkurranse. Folk er i dag vant til å betale for annen type hjelp; folk kjøper seg tid og velvære, så hvorfor ikke dette? For kommunene vil ikke regnestykket går opp hvis de fortsetter som nå. De tvinges til å øke egenandeler eller kutte i tjenester, sier Kambe.

Velferdsteknologi på privatlaget
Et sosialt- og omsorgstilpasset boligtilbud, a la aldershjem, har han stor tro på.

-Vi blir kontaktet av utbyggere. Her håper jeg at medlemskapet vårt i Norwegian Smart Care Cluster kan gi oss nyttige kontakter innenfor velferdsteknologiske løsninger til bolig og digitale omsorgstjenester. Vi har ikke tenkt å utvikle slike løsninger selv, sier Kambe, som blant annet er på jakt etter et CRM eller journalsystem som kommuniserer med pårørende.

-Atea og Visma og alle de store har noe, men ingen har alt. Vi ønsker å bruke velferdsteknologi i våre tjenester og våre aldersboligtilbud, men vi har ikke tenkt å være et IT-selskap. Vi trenger fiks ferdige løsninger, sier Kambe.

Arkiv