Medtek Norge

medteknorge.no/

KONTAKTPERSON

Medtek Norge

Medtek Norge er bransjeorganisasjonen for leverandører av medisinsk teknologi i Norge. Våre medlemmer er etablerte norske og internasjonale leverandører. Disse produserer, selger og distribuerer medisinsk utstyr, forbruksmateriell, hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser og velferdsteknologi. Bedriftene tilbyr produkter og tjenester til helseforetak, NAV, kommuner, Helfo og det private helsemarkedet i Norge.

Vi har om lag 100 medlemsbedrifter, som samlet omsetter for ca. 9 milliarder kroner. Disse bedriftene sysselsetter tilsammen rundt 2500 ansatte i Norge.

Visjon

Medtek Norge skaper bedre livskvalitet for brukere av våre produkter og tjenester

Misjon

Vi bedrer medlemmenes rammebetingelser

Strategiske mål

  • Øke dialog og samhandling med sentrale aktører i helse-Norge
  • Bedre samfunnsøkonomi gjennom innovative og verdibaserte anskaffelser
  • Synliggjøre og få aksept for bransjens verdibidrag

Arkiv