Melanor

www.melanor.no/nb/

KONTAKTPERSON
Henriette Ellefsen Jovik
41 20 95 86

Melanor

Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr, og hjelpemidler i det norske markedet.

Melanor representerer omlag 150 medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere over hele landet.

Sammen med medlemmene våre bidrar vi til å løse viktige nasjonale oppgaver, og vi arbeider for at bransjen skal ha gode rammebetingelser. På den måten bidrar vi til at brukere, pasienter og fagmiljøer får tilgang til de beste løsningene, til videreutvikling av Norges helse- og velferdsordninger og til forskning ved sykehus, universiteter, høyskoler og i industrien.

Melanor er opptatt av å synliggjøre medlemmenes verdiskaping i det norske samfunnet. Utstyr utviklet av våre medlemmer er avgjørende for forebygging, diagnostisering og god pasientbehandling. Med utstyr og løsninger levert av våre medlemmer får mange av oss mulighet til å leve lenger, klare oss selv, ha aktive liv og bidra til fellesskapet. Laboratorieutstyr gjør dessuten at vi kan være trygge på maten vi spiser og på at vannet vi drikker er rent.

Melanor skal ha en tydelig stemme i samfunnsdebatten og være en møteplass for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder, myndigheter, politikere og andre aktører skal oppleve Melanor som en samlende, kompetent og tilgjengelig bransjeorganisasjon.

Melanor arbeider aktivt for at bransjen etterlever gjeldende etiske standarder, myndighetenes krav til kvalitet og sikkerhet, og kommer med forslag der vi ser rom for forbedringer. Våre medlemmer bruker betydelige ressurser på forskning og utvikling. God kvalitet og sikkerhet står helt sentralt, og medlemsbedriftene arbeider systematisk for å kvalitetssikre utstyret de utvikler og leverer. Medisinsk utstyr og laboratorieutstyr skal være sikkert, ha god kvalitet og fungere slik det skal.

Arkiv