Melanomforeningen

melanom.no/

KONTAKTPERSON
Mari Sandvold
980 58 029

Melanomforeningen

​Melanomforeningen ble stiftet i 2015, og er en forening for personer som har eller har hatt melanom (føflekkreft), deres pårørende og andre interesserte.

Vi jobber først og fremst for å støtte den enkelte pasient og pårørende gjennom informasjon, veiledning og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

Forebyggende arbeid med solkampanjer og kunnskapsformidling er også en av våre hovedprioriteringer. Våre mål er å spre kunnskap om melanom (føflekkreft) og hvordan kreftformen kan forebygges. Vi prioriterer forebygging, behandling og forskning. Vi jobber for å medvirke til at den enkelte pasient skal oppleve større trygghet i behandlingsforløpet. Vi har kontakt med og henter erfaringer fra tilsvarende internasjonale organisasjoner.
Melanomforeningen ønsker å være en politisk pådriver som snakker melanomrammedes behov.

Arkiv