MedThings AS

www.medthings.no/

KONTAKTPERSON
Bjørn Toreid
94166363

MedThings AS

Trygg og sikker medisinering - der du er - med neste generasjon medisineringsløsning!

MedThings jobber med neste generasjon medisineringsløsning hvor vi:

  • Utvikler en komplett løsning for dispensering av medisiner
  • Samler brukere, helsetjenester og apotekene i en felles løsning
  • Reduserer internasjonale helseutfordringer med en enkel og helhetlig løsning

Vårt første produkt er Mobili - Trygg og sikker medisinering - der du er!

Arkiv