Medsensio AS

www.medsens.io/

KONTAKTPERSON
Anna Dranovska
40483533

Medsensio AS

Medsensio tilbyr en løsning for pasientsentrert oppfølging av hjerte- og lungesykdom.

Målet for denne løsningen er å redusere kostnader og ressursbruk for helsepersonell, samtidig som pasientene opplever tryggere oppfølging og forbedret helse. Løsningen består av en mobilapplikasjon for registrering av vitale data og digitale auskultasjoner, en skytjeneste for lagring og analyse av data ved bruk av maskinlæringsalgoritmer, i tillegg til en web-portal hvor helsepersonell kan få tilgang til data som er registrert og samtidig administrere pasienter og brukere. Gjennom å støtte FHIR, tilrettelegger plattformen for utveksling av helseinformasjon mellom forskjellige helsetjenesteleverandører og åpner dermed muligheten for tettere samarbeid på tvers av omsorgsnivåer.

Arkiv