Medituner AB

asthmatuner.se/?lang=no

KONTAKTPERSON
Martine Søberg Isachsen
+46 73 955 56 39

Medituner AB

AsthmaTuner er et CE-merket digitalt verktøy for hjemmeoppfølging av astma og andre lungesykdommer

AsthmaTuner brukes til hjemmeoppfølgning av astma og andre lungesykdommer.

AsthmaTuner består av en lungefunksjonsmåler (et bærbart spirometer) og en app for pasienten/innbyggeren, og et webgrensesnitt for helsepersonell. AsthmaTuner er nasjonalt subsidiert i Sverige og blir for tiden inført i stor skala i primærhelsetjenesten i flere svenske regioner.

Det digitale verktøyet har flere ulike funksjoner som muliggjør et digitalt forløp for håndtering lungesykdommer:

  1. Hjemmespirometri:
    Brukeren kan måle en fullstendig spirometri hjemmefra, med eller uten reversibilitetstest. Dette verktøyet brukes blandt annet ved diagnostisering og oppfølgningsbesøk av astma og ved hjemmeoppfølgning av andre lungesykdommer som CF og lungetransplanterte pasienter.
  2. Behandlingsplan og egenomsorg:
    Pasienten får sin behandlingsplan og støtte i sin egenomsorg ved astma. En stegvis behandlingsplan genereres basert på brukerens lungefunksjon og symptomer. Behandlingsplanen opprettes av ansvarlig behandler, og sendes deretter til pasientens telefon. Astma er en variabel sykdom og med AsthmaTuner får brukeren støtte i å trappe opp og ned i medisiner etter behov, samtidig som legen får objektiv lungefunksjons- og symptomdata for å vurdere hvordan pasienten faktisk har det i hverdagen og optimalisere behandling basert på pasientgenerert data.
  3. Digital utredning:
    Pasienten måler sin lungefunksjon (PEF/FEV1) 2 ganger daglig for å regne ut døgnsvariabilitet, hvilket kan underlette en utredning.

Kliniske studier har vist at AsthmaTuner hjelper pasienter med å få færre symptomer og bedre astmakontroll, og kan brukes av voksne og barn fra 6 år og oppover

Video:

Arkiv