Stiftelsen Teknologiformidling løfter frem verdien av testing

Bilde fra hverdagslabben i Helsecampus, Stavanger. Foto: Helsecampus

Stiftelsen Teknologiformidling løfter frem verdien av testing

Oppdag hvordan Norwegian Smart Care Cluster og Stiftelsen Teknologiformidling samarbeider for å akselerere helseteknologi gjennom labtester og støtteordninger

Stiftelsen Teknologiformidling

Stiftelsen teknologiformidling støtter små og mellomstore bedrifter med forbedringsaktiviteter. I den sammenheng har de valgt å inngå et samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster. Stiftelsen er opptatt av å samarbeide med gode kompetansemiljøer, som kan bidra til at bedriftene får satt fart på utviklingen. Ved å jobbe systematisk med å utvikle og forbedre, kan vi gjøre veien fra idé til marked både kortere og mindre risikofylt.

«Helseområdet er spennende og nødvendig å utvikle. Vi har tro på at vi må bygge helseteknologi. I den sammenheng har Norwegian Smart Care Cluster gode fysiske labfasiliteter tilgjengelig som kan bidra til videreutvikling av produkter og tjenester. Du får faktisk testet produktet i realistiske miljøer, som er svært verdifullt» forteller Ingrid Gjerdene, daglig leder i Stiftelsen Teknologiformidling

Testing er et avgjørende aspekt av enhver løsningsutviklingsprosess

Når et produkt eller en tjeneste skal utvikles er det verdifullt å teste det i et realistisk miljø, men samtidig et miljø som er risikofritt både for helsetjenesten og leverandøren. Testing gir mulighet for tidlig identifisering av mangler og utfordringer i nye løsninger. Ved å løse problemer tidlig kan det unngås at det vokser seg større senere i utviklingen eller etter at produktet er på markedet. Testing er et viktig aspekt for at løsningen skal bli brukervennlig og passe inn i helsetjenesten. Det er også verdt å nevne at det er mindre kostbart å rette opp i feil eller funksjonaliteter som kan misforstås tidlig enn senere i utviklingen.

«Testing øker sannsynligheten for en suksessfull implementering» sier Sahra Krokedal, prosjektleder i Norwegian Smart Care Lab.

Labfasiliteter

Daglig leder i Stiftelsen teknologiformidling forteller at hun er imponert over testfasilitetene som Norwegian Smart Care Lab (NSCL) har tilgang til. «Laben er en fin testarena for å prøve om produktene faktisk blir bæredyktige inn i et videre forløp» sier Ingrid Gjerdene i Stiftelsen Teknologiformidling.

NSCL har samarbeid med flere aktører som tilbyr testfasiliteter. Dette inkluderer både Helsecampus Stavanger, Alrek Helseklynge, i4Helse og Fagskolen Rogaland. I tillegg er vi en del av nettverket Nordic Proof, som består av ledende testfasiliteter innen helseteknologi i Norden, hvor partnerne tilbyr testing i alle utviklingsfaser. Det vil tilpasses testfasiliteter etter ditt behov. Det er verdt å nevne at vi også tilbyr testing og simulering ute i operativ tjeneste i samarbeid med helsetjenestene.

Bilde fra Helsecampus Stavanger som NSCC er en del av. Foto: Helsecampus

Støtte fra Stiftelsen til lab-tjenester

Norske små- og mellomstore bedrifter har mulighet til å søke støtte til tjenester levert av Norwegian Smart Care lab med inntil 50%. Du kan få støtte til disse tjenestene:

  • Funksjonstest (Usability testing)
  • Kost/nytte analyse
  • Pris og salgsstrategi
  • Markedsavklaring

Ta kontakt med Marit Hagland eller Sahra Krokedal for en prat om vårt tilbud til din bedrift.

Arkiv