Utvidelse av helseteknologiordningen: Tre nye tilskuddsregelverk

Helseminister Ingvild Kjerkol foto:Regjeringen.no

Utvidelse av helseteknologiordningen: Tre nye tilskuddsregelverk

Nå er resten av helseteknologiordningen på plass med tre nye tilskuddsregelverk.

Nye tilskudd for fremtidens helsevesen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol annonserte nylig introduksjonen av tre nye tilskuddsregelverk i helseteknologiordningen, i tråd med regjeringens Hurdalsplattform. Disse tilskuddene, som inkluderer 43 millioner kroner til styrking av digitaliseringsnettverkene i kommunene, 20 millioner kroner til kommuner for å innføre digitale samhandlingsløsninger, og 4 millioner kroner til sosial kontakt og økt digital helsekompetanse for eldre, er designet for å fremme integrering og bruk av helseteknologi i norske kommuner.

Prioritering av digital samhandling og pasientens legemiddelliste

Kjerkol understreker viktigheten av å styrke kommunenes digitaliseringsnettverk for å fremme digital samhandling, velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. I 2024 vil pasientens legemiddelliste (PLL) være et prioritert prosjekt, et tiltak som sikrer at både pasienter og helsepersonell har tilgang til oppdaterte og nøyaktige medisinlister. Dette initiativet er en del av en større satsing på 1,25 milliarder kroner over seks år til digital samhandling.

Det tredje tilskuddet fokuserer på digital inkludering og sosial kontakt for eldre, videreført fra velferdsteknologiprogrammet, og vil være tilgjengelig for frivillige organisasjoner som søker om midler i 2024.

Les også: Kommuner kan nå søke tilskudd fra helseteknologiordningen

Arkiv