Norwegian Smart Care Cluster fornyer sin gullstatus

Eivind Petershagen og Karin Nygård Skalman fra ESCA sammen med daglig leder i NSCC, Arild Kristensen.

Norwegian Smart Care Cluster fornyer sin gullstatus

NSCC sikrer på nytt gullstatus med 96% score hos ESCA, en flott anerkjennelse av innsats og arbeid i klyngen.

En imponerende vurdering setter tonen

European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) har gjennomført en grundig evaluering av Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), og tildelt en imponerende score på 96%.

Resertifiseringen, gyldig i tre år, er en anerkjennelse av langsiktig godt arbeide med å utvikle en effektiv og dyktig klyngeadministrasjon som leverer verdi og samarbeid til NSCCs over 280 medlemmer, inkludert 180 bedrifter, mer enn 80 kommuner og offentlige aktører, 8 universiteter og høyskoler, samt 10 brukerorganisasjoner.

Styreleder Elsa Søyland uttrykker stolthet: "For en jobb teamet har gjort, og igjen har vi oppnådd gullsertifisering!" Daglig leder Arild Kristensen deler gleden: "Vi setter stor pris på denne anerkjennelsen. Det er et bevis på at klyngeadministrasjon leverer på de høyeste standarder og vi fortsetter arbeidet vårt med samme engasjement." Det er og en viktig oppnåelse med tanke på å tiltrekke internasjonale samarbeid for våre medlemmer.

Omfattende kvalitetsvurdering fører til gullstatus

ESCA sin gullsertifisering av klynger involverer en omfattende evaluering av mange aspekter som finanser, organisasjonsstruktur, medlemsengasjement, og suksesshistorier. Denne grundige prosessen sikrer at kun klynger som møter høye standarder for kvalitet og effektivitet oppnår gullstatus, noe som gjør det til et viktig kvalitetsstempel. Gullstatus fra ESCA reflekterer en klynge som ikke bare oppfyller, men utmerker seg i flere kritiske områder for klyngeledelse og drift.

Utvalgte suksesshistorier:

Som en del av gullsertifiseringsprosessen rapporterte NSCC inn tre utvalgte suksesshistorier som forteller noe om hva klyngen har jobbet med i perioden.

Suksesshistorie 1: HealthCatalyst

HealthCatalyst er et eksempel på hvordan NSCC, i samarbeid med andre gullsertifiserte helseklynger, har jobbet for å etablere Norge som et ledende testområde for helsesektoren. Prosjektet fokuserer på utfordringer knyttet til utviklingen av presisjonsmedisin og digitale helseløsninger. HealthCatalyst AS, etablert i 2022, styrker testing og kommersialisering av produkter, og bidrar til innovasjon i norsk helseindustri.

Suksesshistorie 2: EIRAccelerator

EIRAccelerator er et skreddersydd akseleratorprogram for tidlige vekstbedrifter innen digital helse, velferdsteknologi og medtech. Programmet, som har hatt stor suksess, bidrar til profesjonalisering av bedriftene, tiltrekker investorer og har resultert i betydelige kapitalinnsamlinger og industrielle partnerskap.

Suksesshistorie 3: Pilot Helse

Pilot Helse er et finansieringsinitiativ som fremmer innovasjon i helsesektoren. Dette initiativet støtter utviklingen av helhetlige løsninger basert på pasientbehov. NSCC har spilt en aktiv rolle i å mobilisere sine medlemmer til å delta i programmet, noe som har resultert i flere finansierte prosjekter.

Spennende fremtid i vente

"Med NSCCs resertifisering ser vi frem til å fortsette vårt arbeid og bygge videre. Vi er ikke bare en samling av bedrifter og institusjoner; vi er et økosystem som driver frem innovasjon for bedre helsetjenester," sier Arild Kristensen. "Med helsenæringen nå som en nasjonal eksportsatsing og veikartet for helsenæringen, står vi overfor en spennende tid. Regjeringens 12 satsingsområder, blant annet katapultordningen og tilgang til offentlige helsedata, er vitalt. Dette gir oss håp om at norsk helsenæring vil vokse både nasjonalt og internasjonalt."

Les også:

Temposkifte for norsk helsenæring - Veikartet for helsenæringen

NSCC er en gull-klynge: – Dette er et kvalitetsstempel

Arkiv