event

Åpent møte

08

desember 2023

Vestlandsmiljøet: Leve bedre med kreft - Oppsummering og hvor vil vi videre?


Vi oppsummerer Leve bedre med kreft - arbeidsverksted med Vestlandsmiljøet til samfunnsoppdraget på kreft - NSCC (smartcarecluster.no) som vi samlet over 45 aktive og engasjerte brukerorganisasjoner, pasienter, pårørende, medlemsbedrifter, fagfolk i både sykehus og kommune, helsefelleskap og ikke minst kreftkoordinatorer 25 oktober på Eitri Medisinske inkubator.

Les gjerne saken vi skrev om arbeidsverkstedet.

La du merke til den fine illustrasjonen som oppsummerer innledningen?
Den er laget av engasjert deltaker Håvard Lægreid, fra medlemsbedrift Digital Tvilling AS,

Vi håper å beholde den gode stemningen og drivet vi skapte sammen, og setter også retningen for veien videre. Hva ønsker vi samlet å få til?

Programmet blir oppdatert fortløpende:

 • Velkommen ved (NSCC Vestland, Tone Skår)
 • Korte innlegg fra ulike perspektiv:
  1. Bruker / pasient: Jeanette Hoel
  2. Sykehus: Kirsten H.H.N. Bolstad, Haukeland universitetssjukehus
  3. Næringsliv: Thor Erik Nygård, Norse Feedback AS
  4. Styrka oppfølging av kreftpasientar gjennom digitale helsetenester, Geir Granerud, Helse Bergen HF
   (innovativ anskaffelse pågående i hele Helse Vest gjennom Leverandørutviklingsprogrammet, for tiden i dialog med markedet)
 • Oppsummering - hovedhypoteser // fokus på Vestlandsregionen! (Prosjektleder Leve bedre med kreft NSCC, Kari Øritsland)
 • Hva er mulig å jobbe med i fortsettelsen? Hvilke innspill har dere?
 • Hvilken plan legger vi sammen for 2024
Arkiv