Digital Tvilling AS

www.digitaltvilling.io/

KONTAKTPERSON
Eirik Solberg
41222522

Digital Tvilling AS

Et menneskesentrert og datadrevet innovasjons- og teknologiselskap, basert på digitale tvillinger som kobler sammen fortid, nåtid og fremtid for bedre beslutningstaking

Hovedproblemet vi ønsker å løse er koblingen mellom hvordan vi tror systemene i den virkelige verden fungerer, og hvordan de faktisk fungerer.

Vi tror at ved å øke den kollektive intelligensen til organisasjoner, kan vi ta bedre beslutninger og en bedre verden.

Ved å koble sammen datakilder fra ulike siloer, utforsker vi hvordan digitale tvillinger av komplekse systemer som helsevesen kan øke både kollektiv kunnskap og intelligens mot bedre beslutninger.

Arkiv