event

Hidden

31

august 2023

Leve bedre med kreft - arbeidsverksted med Vestlandsmiljøet til samfunnsoppdraget på kreft

Formål: Samle viktige interessenter i Bergen/Vestland regionen for å mobilisere til samfunnsoppdraget med fokus på “Leve bedre med kreft”.

Ønsket utkomme: Et felles “mulighetsrom” for å finansiere en større satsing på å bygge et regionalt/lokalt partnerskap, som på kort og lenger sikt samarbeider om relevante prosjekter basert på innsikt om pasientenes behov i overgangen fra sykehus til kommune (Kreftforeningen).

Agenda (foreløpig):

11:00 Lunch

11.30 Velkommen

DEL 1 Kreftpasientenes behov - Kreftforeningen presenterer innsiktsrapport:
Behov – samfunnsmessig, mulighetsrommet, innbygger-/brukermedvirkning – ved Geir Vangsnes, Kreftforeningen
EU Cancer Mission og Cancer Mission Hub – Astrid Bjerke, Kreftforeningen
Intro til “Leve bedre med kreft” satsing, ved ulike aktører (xxx)

DEL 2 Intro til gruppearbeid – v/ Kari Øritsland - Norwegian Smart Care Cluster
Gruppearbeid med innspill til mulighetsrom og finansiering, xxx
Diskusjon/refleksjon - hvor vil vi?

15.30 Takk for i dag!

Til informasjon:

  • NSCC er engasjert inn i Cancer Mission Hub Norway i sammen med mange andre aktører.
  • Vi har en oppfølgende «åpen fagdebatt» under planlegging i Innovasjonsuken OPP / Alrekdagene fredag 22. september, der vi på forhånd har møtt Norges Forskningsråd, Dam Stiftelsen, Trond Mohn stiftelse og UIB diskutere rundt tema store samfunnutfordringer/hvordan skaffe finansiering.

18. april ble det arrangert tilsvarende arbeidsverksted i Stavanger.

Arkiv