event

Åpent møte

12

desember 2023

WEBINAR: RoomMate – gir store gevinstrealiseringer i norske kommuner

RoomMate har revolusjonert omsorgen på sykehjem ved å tilby avansert passiv varsling og digitalt tilsyn. Dette gir store gevinster for beboere, pårørende og helsepersonell.

I tillegg skaper RoomMate en høy økonomisk gevinstrealisering gjennom en digital transformasjon av arbeidsmetodikk, noe som ofte kan være avgjørende for å kunne begrunne en slik investering i velferdsteknologi.

I dette webinaret vil Norwegian Smart Care Cluster og Sensio presentere hvilke gevinster og besparelser som kan forventes ved å ta i bruk RoomMate og en digital first-arbeidsmetodikk.

Webinaret tar utgangspunkt i en rykende fersk rapport utarbeidet av Norwegian Smart Care Lab, som har studert effektene av RoomMate i en rekke norske kommuner.

Hvem passer webinaret for?

  • Alle som er ansvarlig for velferdsteknologi eller arbeider i en lederstilling i en kommune/omsorgsinstitusjon.
  • Alle som ønsker å forstå den betydelige rollen RoomMate spiller i å møte den demografiske utfordringen samfunnet vårt står overfor når det kommer til omsorgstjenesten.

Tidspunkt:

  • Tirsdag 12.12.2023 klokken 13
  • Link sendes ut når du melder seg på
Arkiv