NSCC og NHT forener krefter for internasjonal suksess

Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), sammen med Lena Nymo Helli, daglig leder i Norway Health Tech (NHT),

NSCC og NHT forener krefter for internasjonal suksess

Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech øker samarbeidet for å styrke internasjonaliseringen innen helseteknologi, og tilbyr en mer robust plattform for sine medlemmer.

Bakgrunnen for avtalen

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og Norway Health Tech (NHT) har formalisert en utvidelse av deres eksisterende samarbeidsavtale, med fokus på internasjonal skalering av medlemsbedrifter innen helseteknologi. Dette skrittet markerer en strategisk innsats for å utnytte ressurser, nettverk og kompetanse mer effektivt på tvers av de to klyngene. Det endelige målet er å styrke hver enkelt medlems evne til å lykkes internasjonalt.

Gjensidige fordeler og mål

Samarbeidet har et klart sikte: å sammenkoble klyngenes ressurser for å realisere flere internasjonale muligheter for våre medlemmer. Dette inkluderer felles prosjekter og finansieringsinitiativer som er til fordel for medlemmer i begge klynger. Gjennom denne samkjøringen legger vi til rette for at medlemmene vil oppnå bedre resultater og et styrket tilbud, noe som kan utgjøre en forskjell i hvordan norske helseteknologibedrifter posisjonerer seg på det globale markedet.

I samarbeidsavtalen er det etablert en balansert rollefordeling, der begge parter tar aktive roller i de internasjonale skaleringsaktivitetene med NHT som leder av satsingen. NHT har lang erfaring med internasjonaliseringsaktiviteter, og har siden 2017 utviklet og gjennomført akseleratorprogrammer og market entry-programmer. Gjennom disse aktivitetene har de hjulpet selskaper å koble seg til store markeder som UK, USA, Tyskland, og Singapore. Mange selskaper har funnet ulike typer partnere og har inngått kontrakter i disse markedene basert på disse programmene. Med den nye samarbeidsavtalen styrkes tilbudet for norske selskaper med globale ambisjoner. Aktivitetene rettet mot Tyskland og Storbritannia er støttet av Stiftelsen Teknologiformidling.

Etablering av ressursgrupper

Som en del av vår strategi for å styrke internasjonal tilstedeværelse, har vi sammen tatt et betydelig skritt fremover ved å opprette dedikerte ressursgrupper. Disse gruppene er et sentralt element i vår ambisjon om å utvide virksomheten internasjonalt. Allerede har vi etablert slike grupper for Tyskland og Storbritannia, og vi arbeider nå aktivt med å utvide med ressursgrupper i USA, Sverige, og Danmark. Vårt mål er å fokusere ressursene og ekspertisen vår mot disse nøkkelmarkedene, og dette vil være vårt hovedfokus fremover.

Eksportsatsingen

Dette samarbeidet stemmer godt overens med Norges nye eksportsatsing innen helsenæringen, nylig lansert av regjeringen med et mål om å doble eksportinntektene fra 22 milliarder kroner i 2021 til 50 milliarder kroner innen 2030. Med en bevilgning på 20 millioner kroner for 2024 markerer denne satsingen et viktig skritt for norsk næringsliv og helseinnovasjon, og setter helsenæringen som en prioritert sektor i Norges eksportstrategi.

Initiativet inneholder 15 tiltak for å gjøre norske helsebedrifter mer konkurransedyktige internasjonalt, inkludert sterkere fokus på markedsføring, merkevarebygging og internasjonalt samarbeid gjennom Innovasjon Norge. Denne nye strategien understreker betydningen av å utnytte helsenæringens potensial for å nå målet om å øke Norges eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og styrker grunnlaget for vårt samarbeid.

Kommende arrangementer For medlemmer interessert i internasjonalisering, vil følgende arrangementer være av særlig interesse:

  • Norwegian Pavilion at DMEA 2024 – Europe’s Leading Event for Digital Health. Les mer her.

Les også: Helsenæringen lansert som Norges nye eksportsatsing

Arkiv