DigiHjem - Sammen om digital inkludering, alle skal med!

Fra en av testdagene på Innovasjonparken, Stavanger

DigiHjem - Sammen om digital inkludering, alle skal med!

Digi Rogaland inngår samarbeid med Norwegian Smart Care Lab, Kakadu og Sensio for å trygge bruken av mobile trygghetsalarmer. Testing med potensielle brukere er allerede i gang.

DigiHjem prosjektet

Digi Rogaland har fått tilskudd fra kommunal- og distriktsdepartementet til å arbeide med økt digital deltakelse og kompetanse. Formålet med tilskuddet er etablere lavterskel veiledningstilbud for personer med liten digital kompetanse. I den sammenheng ble DigiHjem prosjektet opprettet, og Norwegian Smart Care Lab har fått rollen som prosjektleder.

Samarbeid med Kakadu og Sensio

Digi Rogaland har etablert et samarbeid med Kakadu, hvor det vil utvikles og testes opplæringsmateriell i Kakadu sin løsning, med mål om å hjelpe innbyggere som strever digitalt. Kakadu har utviklet oppskrifter som vil gi brukere steg-for-steg-veiledninger slik at de kan lære seg å ta i bruk ny teknologi.

I prosjektet utforskes det om kommunene med digitale oppskrifter kan spare tid og ressurser når det er blitt vedtatt å ta i bruk lokaliseringsteknologi for en familie der noen er rammet av kognitiv svikt. Sensio sin mobile trygghetsalarm (Safemate) er valgt som velferdsteknologisk løsning det skal utvikles veiledningsmateriell for. Det skal testes ferdig og evalueres innen sommeren 2024.

Verdien av testing

Vi har gjennomført testing med potensielle brukere. Formålet med disse testene er å videreutvikle tjenesten i samarbeid med brukerne. Testingen inkluderer steg-for-steg gjennomgang av løsningen, etterfulgt av felles dialog for å samle inn tilbakemeldinger. Disse dialogene har avdekket hva som fungerte godt, men også enkelte utfordringer, som er verdifulle i utviklingsprosessen.

Å involvere brukerne i testingen er avgjørende for å sikre at løsningen møter deres faktiske behov og forventninger. Involvering kan bidra til å skape en følelse av eierskap og øke tilfredsheten med det endelige produktet. Dette kan også øke sannsynligheten for at brukerne vil adoptere og fortsette å bruke løsningen på lang sikt, da den er skreddersydd etter deres behov.

Sahra fra NSCC sammen med testdeltaker Jan Salve Torgersen
Sahra fra NSCC sammen med testdeltaker Jan Salve Torgersen


"Når man lanserer nye produkter eller løsninger, er det nesten nødvendig at noen brukere har testet det. Det at NSCL tilbyr bedrifter et brukerpanel med kvalifiserte brukere er nyttig for kontinuerlig produktutvikling. Det er viktig når man stadig skal videreutvikle og få respons fra markedet før man går videre med produksjonen"
, sier Jan Salve Torgersen (en av testdeltakerne).

Alle skal med!

I dagens digitaliserte verden er tilgang til digitale ressurser og tjenester essensielt for å delta fullt ut i samfunnet. Dette inkluderer tilgang til utdanning, jobbsøking, offentlige tjenester, helseinformasjon og sosiale nettverk. Uten tilgang til digitale verktøy og ferdigheter kan enkeltpersoner og grupper bli ekskludert fra viktige ressurser og muligheter. DigiHjem prosjektet handler om å fremme like muligheter for alle, uansett hvilken digital kompetanse en har.

Arkiv