Forbereder dagens helsepersonell for fremtidens teknologi

Selskap: VID

Nettside: https://www.vid.no/

Professor Zada Pajalic og Dr. Diana Sapacan fra UiO møttes nylig til debatt om robotikkens betydning i helse- og omsorgstenester. (FOTO: VID)

Forbereder dagens helsepersonell for fremtidens teknologi

VID forbereder helsepersonell på teknologiens fremtid, tilbyr kurs i digitalisering og teknologiintegrering for å møte morgendagens helsetjenester.

VID Vitenskapelige Høgskole, kjent for sitt omfattende utdanningstilbud innen helse- og sosialfag, tar et viktig initiativ gjennom sitt Fakultet for helsevitenskap. Med campuser i norske byer som Oslo, Bergen, og Stavanger, sikter VID mot å forberede helsepersonell på de kommende utfordringene med teknologi og digitalisering.

Integrering av teknologi i helsetjenestene

Fakultet for helsevitenskap ved VID inviterer nasjonale og internasjonale studenter til et kurs om integrering av teknologi og digitalisering innen helse- og sosialomsorgen. Målet er å utruste dagens helsepersonell med nødvendig kunnskap og ferdigheter for å utnytte teknologiske løsninger i sitt arbeid.

Dialog og innovasjon

Professor Zada Pajalic og Dr. Diana Sapacan fra UiO belyser viktigheten av teknologi i helse- og omsorgstjenester gjennom sine bidrag. Professor Zada Pajalics deltok blant annet nylig i diskusjon om rollen til robotikk i helsesektoren, noe som illustrerer fakultetets engasjement for teknologisk innovasjon. "Solstien 3", en virtuell læringsarena, viser også fakultetets innsats for å utvikle læringsmiljøer som forbereder studentene på teknologiens innvirkning.

Samarbeid for fremtidens helsevesen

VID fremmer samarbeid mellom helsepersonell, teknologieksperter, og brukere for å adressere de praktiske og etiske utfordringene ved digitalisering i helsetjenester. Dette samarbeidet er nødvendig for å utvikle helsetjenester som kan møte morgendagens behov med forbedret kvalitet og effektivitet.

Internasjonalt perspektiv

Med et internasjonalt fokus, inviterer VID studenter fra partnerinstitusjoner verden over til dette kurset, som tilbyr dyptgående innsikt i teknologi og digitaliseringens rolle i helse- og sosialomsorgen på masternivå. Dette understreker VID sitt engasjement for global kunnskapsutveksling og forberedelse av helsepersonell for fremtiden.

Kurset inneholder to intensive tredagers seminarer: det første holdes digitalt i uke 12 og det andre på VID Stavanger i uke 19. For detaljer om kurset, besøk: Technology and Digitalization in Healthcare Services.

Arkiv