event

Åpent møte

29

mai 2024

DigitalHelse 2024 i Bergen

Vi ønsker velkommen til konferansen DigitalHelse 2024 i Bergen 29. og 30. mai.

Legg merke til at både navn og dato på konferansen er endret!

Vi dropper tungegymnastikken med Digital helse-dager og går for det korte og greie DigitalHelse2024

Om konferansen:

DigitalHelse2024 er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor.

Vårt mål er å skape en arena der kommuner, næringsliv, forskere, brukere og beslutningstagere kan møtes, lære og la seg inspirere.

Følg med på konferansens hjemmeside, mer informasjon og program kommer på denne siden etter hvert:

DigitalHelse2024 - Alrek (alrekhelseklynge.no)

Vi ønsker deltagere fra hele landet velkommen til Bergen og Quality Hotel Edvard Grieg i mai 2024.

Arkiv