Livsstilskartlegging

Livsstilskartlegging

Alle i Randaberg kommune over 40 år vil få tilbud om en e-basert evaluering av egen helse og livsstil.

Dette vil generere data og tjenester som kan nyttiggjøres av den kommunale helsetjenesten selv, og av leverandører av relevante helse- og livsstilstjenester. Det gjøres bl.a. gjennom den infrastruktur som Lyse kan tilby.

Pågående
Arkiv