Livsstilskartlegging

Livsstilskartlegging

Alle i Randaberg kommune over 40 år vil få tilbud om en e-basert evaluering av egen helse og livsstil.

Dette vil generere data og tjenester som kan nyttiggjøres av den kommunale helsetjenesten selv, og av leverandører av relevante helse- og livsstilstjenester. Det gjøres bl.a. gjennom den infrastruktur som Lyse kan tilby.

Pågående
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo