USA Next!

Vis fakta

PROSJEKT: USA neste! Veikart til internasjonalisering for helsebedrifter

FINANSIERING: Viken Fylkeskommune

HVEM: Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster og Norwegian Smart Care Cluster

Therese Oppegaard
therese@valide.no
+47 951 51 892

Trine Radmann
trine.radmann@norwayhealthtech.com
+47 992 69 285

Chelsea Ranger
chelsea@tlsc.no
+47 464 14 689

Jutta Heix
jh@oslocancercluster.no
+47 941 63 089

USA Next!

Oppdag vårt veikart til USA's helse- og livsvitenskapssektoren. En samarbeidsinnsats ledet av norges helseklynger, utformet for å veilede norske bedrifter til suksess i det amerikanske markedet.

Helseindustriens veikart til USA

USA står i spissen for helseinnovasjon, og byr på enorme muligheter. Men å navigere i dette dynamiske landskapet krever strategisk innsikt og støtte. USA Next er det første felles samarbeidet mellom norges helseklynger, dedikert til å styrke norske selskapers vei til det amerikanske markedet. Disse inkluderer: Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, The Life Science Cluster og Oslo Cancer Cluster.

I løpet av de siste to årene har USA Next, støttet av Viken Fylkeskommune (fra 2024 blir Viken Fylke til Østfold Fylke, Akershus Fylke og Buskerud Fylke) og i partnerskap med Innovasjon Norge, arbeidet med å utvikle et skreddersydd veikart for helse- og livsvitenskapsindustrien i Norge. Dette veikartet fungerer som ditt kompass gjennom USA's kompleksiteter, og gir innsikt i regionale styrker, mangfoldige helsesystemer, pasientdemografi, føderale og statlige programmer, refusjonsordninger, valideringsprosesser, det regulatoriske landskapet, og hvem du bør kontakte basert på dine behov.

Enten fokuset ditt er på digital helse, medisinsk utstyr, diagnostikk eller farmasøytiske produkter, er USA Next Veikartet din strategiske følgesvenn, og tilbyr kunnskapen du trenger for å ta informerte beslutninger som driver selskapet ditt mot suksess.

Som medlem av en av helseklyngene får du automatisk tilgang til dette veikartet ved å registrere din informasjon her, hvorpå en kopi vil bli sendt direkte til deg.

Hvis du ennå ikke er en del av Norwegian Smart Care Cluster eller noen av de andre helseklyngene, vennligst fyll ut din informasjon, og vi vil kontakte deg for å sørge for at du mottar din kopi av veikartet og se om vi kan støtte din reise ytterligere. Du kan bruke samme lenke.

Din reise mot suksess starter med informerte beslutninger – la oss utforske mulighetene sammen!

Registrer deg her for å få en kopi av Helseindustriens Veikart til USA

Tidligere aktiviteter

Activities 2023

 • December: Launch of the Health Industry Roadmap to the USA. Financed by Viken Fylkeskommune.
 • December 6th – 7th, 2023: Nordic-American Healthcare Conference
 • November 15th, 2023: How to establish or grow your business in the United States. Location: Oslo Science Park, 15:00 – 16:00
 • October 8th – 11th, 2023: HLTH in Las Vegas: Trade fair and exhibition. Digital solutions.
 • September 26th – 28th, 2023: Matchmaking and Networking Events with Business Accelerator Resource Network (BARN) and Larkin Hoffman
 • September 12th, 2023: Webinar US Insights: Navigating Home Care, Elderly Care, and Remote Care
 • May 31st – June 2nd, 2023: Minneapolis: Visiting Minneapolis with the Norwegian ecosystem in health.
 • May 9th, 2023: Webinar: Are you qualifying for funding, public support programs and partnerships in the US?
 • May 2nd, 2023: Webinar: US Market Insights: Hospital Systems in the US- what you have to know for your partnering and market access strategy
 • April 20th, 2023: Webinar: How does the US home-, remote-, and elderly care work?
 • March 12th, 2023, Austin, Texas: SXSW Tech For Social Good.
 • February 15th, 2023 at 12.30 in Health2B, Oslo Science Park: Partnering with Norwegian assets and American experts
 • February 7th, 2023: Reality Check. Are You Customer and Global Partner Ready?

Activities 2022

 • March 13-15, 2022: Global Health Security Innovation Week at SXS - Organized by TEXGHS at the University of Texas at Austin. GHSIW 2022 was the world’s first conference focused on health security and technology innovation. Norway participated with 6 companies, one panelist, and one key note speaker.
 • March 22, 2022: Interested in the US as a market? Is USA your next market - An introductory webinar for the cross-cluster project “USA Next” was held on March 22nd.
 • May 31, 2022: Select USA and USA Next - The U.S. Embassy in Oslo hosted an Industry Session on Health & Life Science in collaboration with USA Next.
 • September 9, 2022: Reality check – investor readiness - This webinar was the first in the series of reality-checks in USA Next.

Om USA Next-prosjektet

Hovedmålet med dette prosjektet er å øke eksporten og internasjonaliseringen fra Norge til det amerikanske markedet, forsterke samarbeidet med norske selskaper, organisasjoner (FoU, sykehus) og relevante miljøer i USA.

De fire ledende helseklyngene i Norge bidrar til dette prosjektet. Sammen utvikler vi et regionalt og nasjonalt samarbeid for å lage et veikart for helseindustrien i Norge og de nordiske landene.

Bakgrunn og mål

Kartlegge og analysere målgrupper i USA, behov, forberedelser, analysere inngangsstrategier Kartlegge norske selskaper med relevant teknologi, produkter og løsninger – med interesse for USA Kartlegge status, kunnskap og muligheter for hvert selskap for å forstå deres spesifikke behov Workshop med selskaper (gruppert etter utviklingsstadium; produkttype) for å forstå deres behov og mål Prioritere stater/regioner og målgrupper for felles initiativ, planlegge kontakt Utvikling og implementering av skreddersydde opplæringsprogrammer

Ekspert dialogmøter (pedagogisk og interaktive, kurs tilpasset ulike kompetansenivåer) Målrettede og tematiske gruppeaktiviteter, inkludert matchmaking 1:1 Forretningsutviklingsstøtte (for utvalgte selskaper basert på deres modenhetsnivå) Anbefalinger og strategi for markedsinntreden, inkludert en spesifikk plan for implementering Internasjonaliseringsplan – tilpasset det enkelte selskap

Produkt: ikke-regulatorisk, medisinsk utstyr, medisin osv. Identifisering av behov, forventninger og mål Kurs og opplæring av selskapene. Gjøre dem bedre rustet for USA Om det amerikanske helsemarkedet, kommersialisering, økonomi, skalering og mer Eksponering

Utvikle verdiforslag mot amerikanske partnere som en døråpner Introdusere selskaper til relevante amerikanske partnere Matchmaking med selskap, utforme en strategi Målrettet tilnærming for amerikanske investorer Ferdigstillelse av veikart/metode Evaluere samarbeid med andre nordiske innovasjonsaktører (For eksempel BIO Bridge)

Pågående
Arkiv