Utvikling av brukervennlig borreliatest

Utvikling av brukervennlig borreliatest

Prosjektet har som mål å lage en bedre og mer spesifikk borreliatest.

Flåttsykdommen borreliose virker å være mer utbredt enn tidligere antatt, og sykdomsbildet er sammensatt.

Mange mener seg smittet, uten at dette blir endelig påvist. Derfor ønsker Stavanger-selskapet GENA, som spesialiserer seg på rettsgenetiske analyser, å lage en bedre og mer spesifikk borreliatest.

Sammen med designere fra Ghost Design ønsker selskapet å utvikle en fullstendig tjeneste - en pasientreise - for personer som er antatt smittet av borreliose.

Pågående
Arkiv