VideoForAlle

VideoForAlle

VideoForAlle er et brukervennlig videokonferansesystem.

VideoForAlle er et brukervennlig videokonferansesystem som kan tilkobles flere typer medisinske sensorer for hjemmemonitorering eller til bruk i en videokonsultasjon med helsepersonell. Man kan koble til ett eller flere tilsynskamera.

Dette er arbeidspakke 4 i Safer@home.

Både videosamtaler og sensordata kan krypteres. Løsningen kan bl.a benyttes til nattlig tilsyn, dette gjennomføres per i dag av en nattpatrulje som fysisk besøker tjenestemottakeren. Denne formen for tilsyn har ulemper som lang reisetid for nattpatruljen, begrenset tilsyn og forstyrret søvn for tjenestemottakeren. Ved å bruke kamera som reagerer på bevegelse kan disse ulempene unngås og tjenesten forbedres ved at tilsynet gjøres kontinuerlig.

Norsk Telemedisin AS er prosjektleder for VideoForAlle-systemet. Dette er i samarbeid med Lyse Energi og Westcontrol.

Vant innovasjonspris

Teknologien ble tildelt en av de ettertraktede prisene CES Innovation Honoree, på den store forbrukermessen i Las Vegas.

Produktet VideoForAlle skal gjøre livet lettere for eldre og pleietrengende, og imponerte juryen som plukket ut vinnere i klassen "Home Audio/Video Components and Accessories".

Dette er et IFU-prosjekt støttet av Innovasjon Norge. Hensikten er å utvikle en Full HD videokonferanseløsning for Home Care-markedet.

Produktet er en spin-out fra Lyse, Norsk Telemedisin og Westcontrol. Halogen har bidratt med design, og Electrocompaniet har jobbet med utvikling.

Utprøving starter i april 2015, hvor 20 brukere i Stavanger kommune skal prøve VideoForAlle.

Pågående
Arkiv