Innocom AS

Innocom AS

Innocom AS har fokus på utvikling og gjennomføring av Public-Private-Partnerships for utvikling av nye produkter og tjenester

Selskapet ble etablert høsten 2017 og består av et team på seks personer med FoU kompetanse innen helse- og samfunnsinnovasjon. Innocom har et bredt nettverk til FoU aktører nasjonalt og internasjonalt og jobber tett sammen med internasjonale selskaper for utvikling av anvendt robotteknologi. 

Innocom er vinner av Norges første Innovasjonspartnerskap i regi av Stavanger kommune. Sammen med kommunen utvikler Innocom aktiviseringsroboten Berntsen for eldre som skal bidra til at de kan bo hjemme lengre.

Kontakperson: 

Hege Eiklid
Daglig leder 
Mobile: +47 934 34 424

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList