Innokap AS

www.innokap.no/

KONTAKTPERSON
Trond Kenneth Kindervåg
45241645

Innokap AS

Vi bistår din bedrift med søknader knyttet opp mot virkemiddelapparatet, for å sikre at dere får optimalisere støtte til deres innovasjonsprosjekter

Innokap Team
Team Innokap

Det vi ønsker er å bistå dere med en helhetlig løsning, hvor vi sikrer at alle FoU-aktiviteter dere har, slik at dere får så mye støtte som dere maksimalt kan motta

Vår ekspertise omfavner alt fra A-Å når det kommer til offentlig støtte. Eks:

- Identifisering av prosjekter som er støtteberettiget

- Kartlegging av kostnader som kan inngå

- Skrive søknader

- Rapportering av kostnader og fremdrift

- Timefangst

- Dialog med støtteinstanser

- Proaktiv kartlegging av nye ordninger og muligheter som er aktuelle for dere

Arkiv