Informasjonskontroll AS

www.ike.no

KONTAKTPERSON
Øyvind Steira Mikkelsen
99590105

Informasjonskontroll AS

Vi utvikler programvare og elektronikk for kunder.

Vårt fokus er å komme fram til de beste løsningene sammen med våre kunder.

For at sluttproduktet skal bli så bra som overhodet mulig må man, i tillegg til det tekniske og funksjonelle, også være bevisst på selve utviklingsprosessen. Vi vet av erfaring at man ikke har alle svar klare når man starter et utviklingsløp. Prosessen må derfor være så smidig at man klarer å ta med seg den kunnskap og læring man får gjennom utviklingsløpet, og ikke bare stirre blindt på spesifikasjonen man startet med.

Informasjonskontroll har hovedkontor på Skjetten utenfor Oslo men åpnet i 2015 også kontor på Vestlandet.

Utvikler løsninger etter behov

Til tross for at det er og har vært vanskelige økonomiske tider i regionen, har noen markeder holdt seg stabile. Informasjonskontroll AS sin etablering på Vestlandet har ført til stor suksess og gode samarbeid med lokale bedrifter.

Img 2318

Arkiv