Informasjonskontroll AS

www.ike.no

Informasjonskontroll AS

Vi utvikler programvare og elektronikk for kunder.

Vårt fokus er å komme fram til de beste løsningene sammen med våre kunder. 

For at sluttproduktet  skal bli så bra som overhodet mulig må man, i tillegg til det tekniske og funksjonelle, også  være bevisst på selve utviklingsprosessen. Vi vet av erfaring at man ikke har alle svar klare når man starter et utviklingsløp. Prosessen må derfor være så smidig at man klarer å ta med seg den kunnskap og læring man får gjennom utviklingsløpet, og ikke bare stirre blindt på spesifikasjonen man startet med.

Informasjonskontroll har hovedkontor på Skjetten utenfor Oslo men åpnet i 2015 også kontor på Vestlandet.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList