Safemate-alarm

Safemate-alarm

OPK i NorAlarm er i gang med et pilotprosjekt for mottak og viderevarsling av trygghetsalarmer for pasienter og ansatte i Randaberg Kommune.

Mange eldre og uføre har nå en trygghetsalarm, og det er ulike løsninger for hvordan hjelp organiseres etter brukeren utløser trygghetsalarmen.

Det er ca. 30 brukere pr. dags dato i pilotprosjektet. Det fungerer veldig bra og som nylig ble fornyet. Fremover vil de få flere brukere for å forbedre alarmen enda mer, både innen kommunikasjon og GPS-lokalisering.

Brukere har fra starten brukt både gammel og ny trygghetsalarm. For og øke trafikken inn til OPK har de nye brukerne kun fått den nye Safemate-alarmen.

Noralarm har vært sentral aktør i prosjektet sammen med H&O og IKT-personell i Randaberg kommune. De har testet ut Safemate-enheter ute hos brukere. Safemate eies nå 100% av Lyse Smart.

Prosjektet gjennomføres av IRIS, Randaberg kommune, NorAlarm AS og Lyse Smart AS. Det er delfinansiert av VRI Rogaland.

Pågående
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo