Smarter City Challenge

Smarter City Challenge

Stavanger er en av vinnerne av IBM Smarter Cities Challenge 2013.

I tillegg til København, er Stavanger den eneste nordiske byen som er valgt ut blant hundrevis av søkere.

Vinnerne mottar konsulentbistand fra IBM til en verdi av 2,3 millioner kroner for å løse den enkelte bys nøkkelutfordringer. I løpet av 2013 vil et team fra IBM arbeide tett med kommunens ledelse om hvordan Stavanger best skal utforme fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Eldrebølgen begynner å slå inn i Norge om få år, og Stavanger er blant stedene som blir sterkest påvirket.

Regionen er en suksesshistorie, med eksepsjonell vekst de seneste årene innen både næringsliv og befolkning. Veksten skaper imidlertid utfordringer, og byen vil ha 26 000 eldre over 80 år i 2040. Stavanger legger derfor opp til at eldre og andre grupper med særskilte utfordringer skal klare seg lengst mulig hjemme. For å klare dette må smart teknologi være en nøkkelkomponent i byens helsesystem. I løpet av 2013 vil de utarbeide en rapport med anbefalinger om veien videre.

Avsluttet
Arkiv