Norway Pumps & Pipes

Norway Pumps & Pipes

Pumps & Pipes er et initiativ for å skape en møteplass som grunnlag for kompetanseoverføring mellom olje og helsesektoren.

I Desember 2015 ble samarbeidsavtalen mellom Norway Pumps & Pipes og Pumps & Pipes Houston undertegnet. Samarbeidet som startet i mars 2015 er dermed formalisert, og anerkjent som det første Pumps & Pipes-prosjektet utenfor Houston.

Det opprinnelige nettverket er lokalisert i Houston og jobber for å samle ledende fagfolk og forskere innen energi, medisin, akademia og romfart for å utveksle ideer og utforske nye teknologioverføringer på tvers av fagfelt. Nå etableres Norway Pumps & Pipes i Stavangerregionen.

Både landet og regionen er i en situasjon hvor det er behov for omstilling og nyskaping. Teknologioverføring fra Olje og gass til helseområdet (og andre områder) vil kreve fokusert innsats mellom industri, akademia og offentlig sektor. Det krever midler til gjennomføring. Det overordnede målet med pengestøtten er at Pumps & Pipes skal skape grunnlag for forskning, utdanning, teknologioverføring, ny næringsutvikling og økt verdiskaping.

Høsten 2015 fikk Norway Pumps & Pipes fem millioner kroner i statsbudsjettet for 2016.

Norway Pumps & Pipes (NP&P) is a platform to bring together professional groups who may not otherwise have the opportunity to interact for the transfer of knowledge and technology knowhow.

The cooperative partners behind the initative are Stavanger University Hospital (SUS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), University of Stavanger (UiS) and Greater Stavanger.

Together with Norway Smart Care Cluster (NSCC), Houston Pumps & Pipes (www.pumpsandpipes.com) and industry partners, they will strive to develop NP&P as a dynamic tool in order to develop new ideas, new solutions and new products.

NP&P has started as a collaborative project between the partners, and with funding from the Ministry of Health and Care Services. However, the aim is that NP&P shall become a permanent activity driven forward by existing and new participants from academia and business.

For more information see www.pumpsandpipes.no

Pågående
Arkiv