Felles utviklingsprosjekt innen velferdsteknologi

Felles utviklingsprosjekt innen velferdsteknologi

FUIV er et samarbeidsprosjekt for utprøving av smarthus, - kommunikasjons, trygghets – og sikkerhetstjenester.

Prosjektet prøver ut 15 nye tjenester i 20 eksisterende boliger, og har brukergrupper som friske eldre, eldre med kognitiv svikt og eldre med bevegelsesvansker.

FUIV innen velferdsteknologi vil teste bruk av teknologi og tjenester som skal føre til større trygghet, selvstendighet og mestring for brukeren i eget hjem. Tjenestene har også til hensikt å føre til økt livskvalitet, bedre og mer målrettet bruk av fagkompetanse, og større trygghet for pårørende.

Demonstrasjons- og testleilighet er etablert hos Altibox/ Lyse. Tjenester som testes ut i prosjektet omfatter smarthustjenester som enkel og automatisk tilpassing av lys, varme og solskjerming. Brukeren styrer selv tjenestene via en berøringsskjerm (Apple iPad). Det er også mulighet for automatisk temperaturvarsling til pårørende og til hjemmetjenesten, og det er mulig å se og høre at noen ringer via egen tv. Røde Kors' besøkstjeneste er en del av konseptet.

Dørtelefon: Det er mulig å se og snakke med den som ringer på, uten å måtte åpne først med mulighet for fjernåpning.

Innbruddsalarm: Direktekoblet mot vaktsentral med vekterutrykning. Automatisk varsling til pårørende.

Brannalarm: Direktekoblet mot brannvesenet. Automatisk stengning av strømkilder ved røykutvikling, brann eller for høy temperatur. Automatisk døropplåsing ved brann.

Pårørendevarsel. Smykke-enhet med alarmknapp som varsler pårørende og åpner for toveis tale. Felles for alle trygghets- og sikkerhetstjenester: Dersom alarmen utløses tas stillbilde i det aktuelle rom.

Avsluttet
Arkiv