Friske innbyggere

Friske innbyggere

Sola kommune har sammen med Juztmove startet opp et pilotprosjekt hvor det undersøkes hvordan trening over internett/nett kan benyttes for å få flere friske innbyggere.

Prosjektet er delt opp i to deler:

  1. Friske eldre som kommunen vil arbeide for skal holde seg friske lenge slik at hver person har behov for offentlige helsetjenester i en kortere periode av livet enn de har i dag.
  2. Rehabiltering - utprøving av hjemmetrening via nett hvor instruktør er tett på de brukerne som har vært i et rehabiliteringsforløp og benytte bevegelsesspill som støtter opp om de bevegelser som rehabiliteringspasienter har behov for.

Felles for begge delprosjektene er at det bygges opp rundt treningsvideoer og live sendinger av treningsaktiviteter. Målet er vellykket hverdagsrehabilitering der personen får trygghet i å utføre daglige oppgaver og mulighet til å være frisk nok til å komme ut av egne bolig og opprettholde et godt sosialt liv.

Prosjektet er et Offentlig Forsknings- og Utviklingsprosjekt (OFU) støttet av Innovasjon Norge.

Pågående
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo