DIGI-B-CUBE

DIGI-B-CUBE

DIGI-B-CUBE prosjektet har som mål å bygge opp under utvikling av skreddersydde løsninger og prototyper for helsesektoren.

I April 2018 sendte Oslo Cancer Cluster og åtte europeiske partnere inn en søknad med tittelen: “Digital Enterprise Innovations for Bioimaging, Biosensing and Biobanking Industries (DIGI-B-CUBE)” til Horizon 2020, et EU-program for undersøkelser og innovasjonsfinansiering. Søknaden ble godkjent og EU-kommisjonen bevilget omtrent 5 millioner euro til et DIGI-B-CUBE konsortium. Norwegian Smart Care Cluster er en av ambassadørene for prosjektet DIGI-B-CUBE. Der Oslo Cancer Cluster er koordinator av prosjektet.

Prosjektet DIGI-B-CUBE skal bygge opp under utviklingen av skreddersydde løsninger og prototyper i helsesektoren. Dette gir innovative små og mellomstore(SME) bedrifter i land knyttet til EU tilgang til finansiering på opp til 60.000 euro. SME-bedrifter har også engasjert seg i prosjektet ved å delta i arbeidsgrupper og knytting av nettverk innad i egen sektor og på tvers av sektorer.


FASILITATOR: DIGI-B-CUBE skal fasitlitere for identifisering av bruk av kunstig intelligens og kognitiv databehandling gjennom digital teknologi som kan anvendes i industri innen bioimaging, biosensing og biobanking.


DIGI-B-CUBE "open call"

DIGI-B-CUBE prosjektet lanserer en "open call" for finansiering 22. april 2020. Målet er å støtte opp om prosjekter som fokuserer på integrasjon av digitale innovasjoner og teknologier innen medisinsk diagnostisering og relaterte verdikjeder. SME-bedrifter, inkludert oppstartsbedrifter, innen helse, medisin, bioteknikk, biopharma, IT eller relaterte sektorer (robotikk, automasjon, elektronikk, nanoteknologi etc.) kan søke om finansiering opp til 60.000 euro uten krav til egenkapital. Dette gjøres gjennom DIGI-B-CUBE-finansieringsordningen.

Mer informasjon om "DIGI-B-CUBE Open Call" finnes i disse dokumentene: Open Call Overview og Framework for Voucher-based Funding System.

Den offisielle websiden til prosjektet har også mye nyttig informasjon å by på: the official DIGI-B- CUBE website.


LANSERT I APRIL: Ordningen for finansiering "open call" og en online portal for knytting av nettverk blir lansert i april 2020.


Hva er “B-CUBE”?

“B-CUBE” er en forkortelse for bioimaging, biosensing og biobanking.

  • Bioimaging, eller biologisk bildebehandling, referer til det å ta bilder av menneskekroppen eller deler av kroppen for å diagnostisere eller undersøke for sykdommer.
  • Biosensing er måling av kjemisk substans, for eksempel glukose målinger hos pasienter med diabetes eller andre medisinske helserelaterte mål.
  • Biobanking er sorteringen av biologiske prøver fra mennesker, slik at prøvene kan brukes til medisinsk forskning senere.

De store og komplekse datasettene avledet fra disse områdene vil kreve automatiserte medisinske diagnostiseringsprosesser. Digitaliseringen vil rekonstruere hvordan helsebehandlinger tilbys, og vil føre til mer effektiv diagnostisering samt gjøre personlig medisinsk behandling mulig.


MER INFORMASJON FINNER DU HER: http://digibcube.eu/Avsluttet
Arkiv