DiaWeb

DiaWeb

Prosjektet ønsker å tilrettelegge for selvledelse av type 2-diabetes.

Prosjektet heter: DiaWeb: Selvledelse av type 2 diabetes ved hjelp av webbaserte løsninger.

Formålet med studien er å utvikle ny kunnskap om hvordan bruk av webbasert oppfølging i primærhelsetjenesten kan forbedre HbA1c og selvledelse av type 2-diabetes hos voksne.

Målet med studien :

• Å utvikle webbaserte oppfølgingstiltak for å bedre selvledelse hos voksne med type 2-diabetes.

• Beskrive erfaringer med deltakelse i nettbasert oppfølging blant voksne med type 2-diabetes.

• Undersøke effekten av webbaserte oppfølgingstiltak etter 3 måneder, 6 og 12 måneder, og sammenligne disse med rutinemessig oppfølging i primærhelsetjenesten.

Metode: Denne studien er rettet mot utvikling, pilotering og evaluering av nettbasert oppfølging i primærhelsetjenesten. Voksne som har hatt diabetes type 2 er inkludert i studien.

Leder: Førsteamanuensis Bjørg Oftedal.

Pågående
Arkiv