CoTecH

CoTecH

Prosjektet CoTecH får 28 millioner kroner fra Forskningsrådet. I seks år framover skal universiteter, helseforetak, næringsliv, brukerorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner samarbeide med USN om å utvikle, teste og implementere ny helseteknologi.

CoTecH skal koordineres og ledes av USN, og har totalt 28 partnere fra helsenæringen, helsetjenestene, brukere og forskningsaktører i Viken og Vestfold og Telemark fylker, samt fra andre deler av landet, Sverige og Irland.

CoTecH skal kartlegge behov, utvikle, teste og implementere digitale helsetjenester og helseteknologi. Det overordnede målet er å bygge et regionalt, ledende tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid innen digital helse og teknologi mellom helsenæringen, helsetjenestene og USN, som får nasjonal betydning og internasjonal anerkjennelse.

Overordnede mål

 • Bygge et regionalt, ledende tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid innen digital helse og teknologi mellom helsenæringen, helsetjenestene og USN, som får nasjonal betydning og internasjonal anerkjennelse.
 • Samarbeidet skal øke kapasitet med tanke på
  • 1) regional og nasjonal næringsutvikling rettet mot et nasjonalt og internasjonalt marked,
  • 2) bærekraftig digital omstilling i offentlige og private helsetjenester,
  • 3) kompetanse og kunnskap som kommer helsenæringen, befolkningen, politikere, pasienter og pårørende, helsepersonell og studenter til gode.

Finansiert av Norges Forskningsråd gjennom Kapasitetsløft for å styrke kompetanse og forskning for regionalt næringsliv.

Partnere

 • USN (koordinator)
 • Pensjonistforbundet
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Electronic Coast, Borre
 • Drammen kommune
 • Asker kommune
 • Skien kommune
 • Leap for Life – Halmstad University
 • Zimmer & Peacock AS, Horten
 • Waterford Institute of Technology, Irland
 • Sykehuset Telemark HF
 • Norwegian Smart Care Cluster
 • Norway Health Tech
 • Vest-Telemarkrådet
 • DNV Imatis AS, Porsgrunn
 • Conexus AS, Drammen
 • Vestre Viken HF
 • Validé AS, Stavanger
 • Næringsforeningen i Drammensregionen
 • Tønsberg Næringsforening
 • Industriinkubatoren Proventia AS, Porsgrunn
 • Gründerhuset HI5, Tønsberg
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Silicia AS, Borre
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Sunnaas sykehus HF
 • Universitetet i Agder
 • Viken fylkeskommune
 • Specsavers Norway AS
Pågående
Arkiv