Digital Health & Care 4.0

Digital Health & Care 4.0

Få en snarvei til det tyske helsemarkedet gjennom et nordisk klynge-til-klynge samarbeid! Få markedsinnsikt, nettverk, produktpresentasjon i Tyskland og kontakt med andre nordiske forretningspartnere.

Digital Health & Care 4.0 skal bistå små og mellomstore bedrifter med å introdusere nordiske helse- og velferdsteknologiløsninger inn i det tyske markedet. Gjennom klynge-til-klynge samarbeidet samler prosjektet virksomheter fra alle de fem nordiske landene i et felles prosjekt. Deltakerne får en strukturert vei «fra Norden til Tyskland»; fra innledende introduksjon om det tyske markedet, til dyptgående markedskjennskap og markedsadgang, og videre til markedsintroduksjon på en større tysk helse- og velferdsteknologi messe. 

  

Prosjektet er designet for å gi nordiske virksomheter:

 • Innsikt om behov og etterspørsel i den tyske helse- og omsorgssektoren.
 • Fakta om det tyske markedet for helse- og velferdsteknologi
 • Nettverk med andre nordiske bedrifter og potensielle tyske partnere
 • Kunnskap til å benchmarke egne produkter til det tyske markedet
 • Markedsvalidering med tyske eksperter
 • Utstilling og deltakelse på en tysk helse- og velferdsteknologimesse

  

Programmet inkluderer:

 • Preseminarer om det tyske markedet for helse- og velferdsteknologi
 • Webinarer med grunnleggende informasjon om ting man bør vite før man går inn i det tyske markedet.
 • Studietur til Hannover med besøk på sykehus og pleiesentere, workshop og matchmaking
 • MAST evaluering med innsikt til benchmarking av egne produkter i en tysk setting.
 • Markedsvalidering med tyske markedseksperter.
 • Utstilling av produkter på en større tysk helse- og velferdsteknologimesse

  

Ønsker du å være med på reisen?

Bedrifter som ønsker å delta eller vite mer om prosjektet kan kontakte Therese Oppegaard, prosjektleder NSCC, therese@valide.no / 95151892

Se gjerne tidligere webinarer fra programmet her. 


Partnere i Digital Health & Care 4.0

 

Digital Health & Care 4.0 er støttet av  Nordic Innovation http://www.nordicinnovation.or... og prosjektet varer fra 28.08.2018 - 31.03.2020.

Se opptak fra preseminaret om det tyske markedet for helse- og velferdsteknologi:Avsluttet
Arkiv