Morgendagens kule seniorbolig

Morgendagens kule seniorbolig

​Forventninger og krav til seniorboliger

Forventninger og krav til seniorboliger har vært lite diskutert i Norge. Høsten 2015 arrangerte Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) en VRI-støttet innovasjonsdialog om temaet. Deltakere fra kommuner, organisasjoner og tjenesteleverandører var samlet til presentasjoner og workshop for å kartlegge behov, målsettinger og framgangsmåter for å møte et voksende marked for seniorboliger. Markedsføringshuset gjorde og en kvalitative studie - Drømmeboliger for seniorer som del av prosjektet. Arkidea var prosjektleder for innovasjonsdialogen. 

Resultater fra markedsundersøkelsen og workshops finnes her.

Avsluttet
Arkiv