Motivasjon og mestring

Motivasjon og mestring

​Prosjektet skal undersøke faktorer som kan hjelpe mennesker med livsstilsproblemer og kroniske lidelser til å endre helseatferd og øke sin livskvalitet med bedre helse ved bruk av digitale verktøy.

Noen kjente elementer til motivasjon i atferdsendring å ta hensyn til er

  • Forstå egen situasjon
  • Mestringsevne: “hvordan skal dette gripes an”. Trinn­for trinn­mestring.
  • Handlingsevne ­ iversette handling: ta i bruk tilgjengelige treningstilbud, kostanvisninger og veiledning i forhold til å legge tilrette en god og sunn hverdag og også håndtere frykt og risiko

Prosjektet er støttet av Virkemidler for regional forskning, utvikling og innovasjon (VRI-prosjekt Rogaland)

FOU partner er International Research Institute of Stavanger (IRIS) ved Silje Camilla Wangberg som er en av Norges mest profilerte på dette området og vil tilføre prosjektet betydelig kompetanse innenfor dette temaet.

Pågående
Arkiv