Nattfred

Nattfred

Tilsynskameraet Nattfred er et webkamera som plasseres ute hos brukere.

Autorisert personell kan logge seg inn på kamera og føre tilsyn, enten ved å se om pasienten ligger på plass i senga, eller som tilsyn ved medisinering. Nattfred er et webkamera som plasseres ute hos bruker tilkoblet en mobil bredbåndsrouter.

Det er Norsk Telemedisin som har rettighetene til tilsynskameraet Nattfred i Norge. Dette systemet er i drift i Flekkefjord og Kvinesdal kommuner.

Det er gjennomført et VRI-prosjekt med Nattfred i Flekkefjord. IRIS har skrevet en rapport fra dette. Nattlig tilsyn er en del av det kommunale pleie- og omsorgstilbudet. Ved hjelp av kameraet Nattfred kan tilsynet gjøres elektronisk.

Prosjektet ble prøvd ut blant hjemmeboende og institusjonsboere i Flekkefjord kommune. Prosjektet viser at Nattfred kan gi trygghet og bedre søvn for tjenestemottakeren, at det er vanskelig å måle eventuelle besparelser og at den tekniske organiseringen av tjenesten bør avklares.

Prosjektet ble gjennomført av IRIS med Norsk Telemedisin som oppdragsgiver. Det ble finansiert av VRI Rogaland og egeninnsats fra Norsk Telemedisin.

Pågående
Arkiv