"Piloten skal skape verdier for bedriftene gjennom å legge til rette for nye partnerskap og kunnskapsdeling, øke graden av brukerinvolvering og datasikkerhet i produktutvikling, tjenesteutvikling og forskningsaktivitet."
- Rannveig Finsveen, prosjektleder for NH2 Helse
Vis fakta


DETTE ER PROSJEKTET:

  • Helseinn er blitt tatt opp i et nytt pilotprosjekt fra Innovasjon Norge
  • Pilotprosjektet heter NH2 Helse
  • Målet er at regionale nettverk knytter seg til mer modne og etablerte klynger
  • Gjennom pilotprosjektet skal Helseinn samarbeide tett med de nasjonale klyngene innen helse- og velferdsteknologi, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster

PROSJEKTLEDER: Rannveig Finsveen er prosjektleder for NH2 Helse

NORWEGIAN SMART CARE CLUSTER: Karoline Blikra Mokleiv er prosjektansvarlig for NH2 Helse i klyngen

NORWAY HEALTH TECH: Kari Anne Dehli, prosjektansvarlig for NH2 Helse i klyngen

PILOT: Helseinn med på landslaget for helseinnovasjon. Gjennom prosjektet NH2 Helse knytter de seg tettere til de mer modne og etablerte klyngene Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech.

NH2 Helse

Dette er en Hub-node pilot med Helseinn, Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech som samarbeidspartnere. Dette er en pilot i en ny ordning fra Innovasjon Norge.

Målet for ordningen er å mobilisere til at regionale nettverk knytter seg til mer modne og etablerte klynger.

Visjon: Sammen om et marked av muligheter for norske helseindustri.

Misjon: NH2 Helse skal styrke norsk helseindustri og helseindustrien sine eksportmuligheter gjennom å utvide etablerte samarbeidsflater, og koble behov i helsesektoren med løsninger fra næringslivet.

Hovedmålet: Overordnet skal piloten sørge for at flere bedrifter får et markedsklart produkt raskere, og at bedrifter med markedsklare produkter raskere kan skalere sine produkter til et nasjonalt og internasjonalt marked. Bedriftene skal også bli introdusert til nye partnere.

  • Raskere markedstilgang for bedriftene
  • Flere test- og utviklingsløp der metodikker for brukermedvirkning blir tatt i bruk
  • Økt bruk av FoU som del av bedriftenes verdiskapningsstrategi
  • Flere løsninger når et internasjonalt helsemarked
  • Styrkede økosystem og nettverk

Prosjektperiode: 01.01.2022- 31.12.22, med mulighet for forlengelse i opptil to år.

LES MER: Helseinn er vårt nye regionale nettverk

Pågående

Webinar: Helseinn med på landslaget med satsningen NH2-helse

Se oppstartswebinaret i opptak, og få en fin oversikt over innhold og muligheter i dette prosjektet.

WEBINAR: Slik blir løsningen din attraktiv for helsetjenesten


Brukeren har fått en mer fremtredende rolle i utviklingen av helseløsninger. Det er ikke så rart. Hva er vitsen med å utvikle noe ingen vil ha? I dette webinaret lærer du mer om hvordan brukerne kan hjelpe bedrifter til suksess.

Hvordan treffe blink raskest mulig? Det er avgjørende når en bedrift utvikler nye produkter. Det er nettopp her brukerne kan bidra til å sette fart på prosessen. Særlig helseløsninger bør ha fokus på brukermedvirkning.

BRUKERMEDVIRKNING I LYS AV FORSKNING OG MARKED: Norwegian Smart Care Lab (NSCL) har utviklet testløp med brukeren i sentrum. I dette webinaret vil Marit Hagland, leder for NSCL forklare hvordan bedrifter får raskere markedstilgang ved hjelp av brukermedvirkning. Du får også høre om forskningsprosjektet "Releasing the power of users". Der et knippe dyktige forskere virkelig går i dybden på temaet, og klarlegger hvordan brukerens kraft kan sette fart på målrettet utvikling og innovasjon. Du får også praktiske eksempler fra bedrifter som har hatt brukeren med i utviklingsløpet.

Program

Velkommen /v Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig NSCC OG NSCL

Norwegian Smart Care Lab og metodikk for brukerinvolvering /v Marit Hagland, leder av NSCL, Karoline Blikra Mokleiv, forretningsutvikler NSCL, og Anine Sangesland, praksisstudent NSCL

Hvorfor er brukermedvirkning viktig? /v Tone Skår, entusiast for brukermedvirkning og leder NSCC avdeling Vestland

Fra forskningsprosjektet "Releasing the power of users" v/ Kristi Skeie PhD-kandidat ved Universitetet i Stavanger

Hvordan lykkes med involvering? Erfaringer fra Helseinn v/ Tor Sætrang, Rådgiver digital transformasjon Helseinn

Panelsamtale rundt brukermedvirkning v/ Jofrid Åsland, Marit Hagland, Tor Sætrang og Ingvald Grindheim.

Bedriftspresentasjon: v/Ingvald Grindheim, daglig leder i Grasp, eksempel fra bedriften Grasp som har hatt utbytte av brukermedvirkning i sitt utviklingsløp

Arkiv